zamknij

OGŁOSZENIA: Praca - Dam pracę

Nabór do projektu "NOWY POCZĄTEK"

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

CDO24 spółka z o.o.
zaprasza do udziału w  projekcie
?NOWY POCZĄTEK?

Celem projektu jest polepszenie sytuacji zawodowej i uaktualnienie posiadanych kwalifikacji przez 60 osób (32K, 28M) Pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa. Co najmniej część jego uczestników stanowić będą pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących). Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
Projekt realizowany będzie w okresie 01.09.2020-31.12.2021 r. na terenie woj. śląskiego.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:
Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z przygotowaniem IPD,
Wsparcie psychologiczne,
Wsparcie coacha,
Pośrednictwo pracy,
Szkolenia/ kursy,
Staż zawodowy dla 10 osób przez okres 6 miesięcy oraz opiekę opiekuna stażu oraz refundacja kosztów ponoszonych przez pracodawcę na organizację stażu.

W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:
materiały szkoleniowe,
poczęstunek podczas szkoleń,
badania lekarskie,
ubezpieczenie NNW,
zwrot kosztów dojazdu,
egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja, szczegółowe informacje:
Biuro projektu: Żory, ul Rybnicka 152
tel. kontaktowy 32 7444 688 e-mail: projektyunijne@cdo24.pl
Kontakt z ogłoszeniodawcą

DOTACJE UNIJNE