zamknij

OGŁOSZENIA: Praca - Dam pracę

SZKOLENIA ZAWODOWE/ Stypendium szkoleniowe

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

Fundacja Imago zaprasza do udziału w projekcie "Śląski Program Reintegracji", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

W ramach projektu oferujemy możliwość ukończenia dowolnego SZKOLENIA ZAWODOWEGO, np. operator maszyn CNC, kierowca wózka widłowego, spawacz, specjalista ds. rachunkowości, kurs komputerowy ECDL -- jeśli myślisz o innym kierunku, zadzwoń i zapytaj: 504 565 301 . Za udział w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe.

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział osoby niepracujące, mieszkające na terenie woj. śląskiego (subregiony zachodni i centralny) kwalifikujące się do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. np.
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną,
- osoby zarejestrowane w urzędzie pracy z III profilem pomocy,
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
- osoby bezdomne.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności KOBIETY.

Zapisy i szczegółowe informacje:
Fundacja Imago
ul. Żorska 14 , piętro 3, pok. 303
44-203 Rybnik
Tel. 504 565 301
Kontakt z ogłoszeniodawcą

fundacjaimago