zamknij

Zasady wypłaty czternastej emerytury

„Czternastka” tylko dla żyjącego emeryta czy rencisty
0

„Czternastka” tylko dla żyjącego emeryta czy rencisty

Czternasta emerytura przysługuje tym świadczeniobiorcom, którzy żyli w chwili odbioru świadczenia. Jeśli osoba zmarła przed przekazaniem „czternastki”, rodzina nie otrzyma jej w postaci świadczenia niezrealizowanego. Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta.

2021-11-15 09:06 Autor: red.