zamknij

Biznes

„Rodzina 500 plus” w pigułce. Co warto wiedzieć przed 1 kwietnia?

2016-03-25, Autor: bf; wk
Już od 1 kwietnia br. będzie można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Obsługą przedsięwzięcia zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zapoznajcie się ze szczegółowym informatorem.

Reklama

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach mogą otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek – internetowo lub w wyznaczonych przez gminy punktach.

Kto skorzysta z programu?

- Do udziału w programie uprawnieni są rodzice i opiekunowie dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia;
- Wysokość świadczenia wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko;
- W przypadku pierwszego dziecka: kryterium dochodowe na członka rodziny nie przekracza 800 złotych lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 1200 złotych;
- W przypadku drugiego i kolejnego dziecka: brak kryterium (pod uwagę bierze się pod uwagę wyłącznie dzieci niepełnoletnie. By więc otrzymać pieniądze na drugie dziecko, pierwsze musi być niepełnoletnie).

Ważne terminy:

- Pierwszy etap programu, kiedy możliwe będzie składanie wniosków. Rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i zakończy 1 lipca 2016 r.;
- Po złożeniu wniosku, czas oczekiwania na decyzję wypłaty świadczenia wychowawczego wyniesie do trzech miesięcy (od daty złożenia wniosku);
- Uwaga! Pierwszy etap trwa od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 roku. Pieniądze zostaną wypłacone w pełnej kwocie, niezależnie od daty złożenia wniosku, naliczonej od 1 kwietnia 2016 r.;
- Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 roku, świadczenie zostanie wypłacone jedynie od miesiąca złożenia wniosku;

Pamiętaj! Podanie numeru konta we wniosku znacznie usprawni wypłatę pieniędzy!

Gdzie pobrać wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miasta Żory (ul. Rynek 9, pok. 102 - tel. 32 43 48 183).


Wnioski można także składać za pośrednictwem portalu informacyjno usługowego Empatia oraz poprzez strony internetowe banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy nie otrzymasz świadczenia?

- Jeżeli członek rodziny posiada prawo do świadczenia na dziecko o podobnym charakterze poza granicami kraju (chyba, że przepisy lub umowy międzynarodowe świadczą inaczej);
- W przypadku, kiedy dziecko jest w związku małżeńskim lub posiada ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- Jeżeli dziecko znajduje się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

Kiedy możesz stracić świadczenie?
- W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej: na przykład w rodzinie pojawi się nowe źródło dochodu lub w przypadku zawarcia związku małżeńskiego (w przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko);
- W przypadku zmiany składu osobowego rodziny: zmniejszy się liczba członków rodziny (w przypadku pobierania świadczenia na pierwsze dziecko);
- Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej, rodzicom zostaną odebrane prawa rodzicielskie, etc.;
- Dziecko zawrze związek małżeński;
- Nastąpi zgon dziecka lub wnioskodawcy;
- Wnioskodawca wyjedzie na stałe ze granicę.

W przypadku zaistnienia jednej z wymienionych powyżej sytuacji, fakt ten należy zgłosić Ośrodkowi Pomocy Społecznej pod adres określony w decyzji.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.