zamknij

Biznes

Jastrzębsko-Żorska podstrefa KSSE powiększyła się o nowe tereny

2017-01-10, Autor: wk; źródło: mat. prasowe

30 grudnia 2016 zaczęło obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów włączające do KSSE S.A. grunty o powierzchni ponad 269 hektarów, zwiększające jej powierzchnię o ponad 11 procent. W Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej KSSE powiększyła się o tereny w Jastrzębiu-Zdroju, Godowie, Radziechowach-Wieprzu, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Węgierskiej Górce i Bielsku-Białej.

Reklama

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów do KSSE włączono grunty o łącznej powierzchni ponad 269 ha, położone na terenach województw śląskiego i opolskiego oraz wyłączono grunty o powierzchni ponad 3,45 ha. W wyniku zmian powierzchnia strefy będzie wynosić ponad 2614ha. W oparciu o przyjęte prognozy szacuje się, że na nowo włączonych do katowickiej strefy terenach w perspektywie najbliższych lat może powstać ok. 13,4 tys. nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych wynoszących ok. 5,3 mld złotych.

Zgodnie z założeniami w KSSE, dzięki jej poszerzeniu, może pojawić się nawet 100 nowych projektów inwestycyjnych. Maksymalna łączna wielkość pomocy publicznej, jaka może zostać udzielona inwestorom realizującym projekty na nowych obszarach wynosi ok. 1,9 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię zrównoważonego wpływu Katowickiej SSE na rozwój regionu. Podejmując decyzję o włączeniu nowych terenów do strefy czynimy to w celu rozwiązania konkretnych, lokalnych problemów np. związanych z rynkiem pracy. Analizujemy wybrane lokalizacje pod kątem ich potencjału społecznego, czy dostępności infrastruktury i następnie we współpracy samorządem lokalnym wnioskujemy o utworzenie obszaru strefy. Przykładem rozwijających się z sukcesem nowych lokalizacji są nasze tereny w Ujeździe, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej lub Częstochowie, które wypracowały swoją markę i przyciągają kolejnych inwestorów. Jestem przekonany, że podobny scenariusz uda się zrealizować na aktualnie włączanych terenach, choć zaznaczę iż przemiana terenu inwestycyjnego w tętniący inwestycjami park przemysłowy nie następuje od razu, a cały proces wymaga również nakładów finansowych. Jako strefa zawsze działamy z determinacją i przekonaniem, że pozyskanie tej inwestycji zależy jedynie od nas. Dotychczas nasze działania przynoszą pozytywne efekty i wierzę, że tak będzie dalej – mówi Piotr Wojaczek, prezes zarządu KSSE S.A.

Włączane do KSSE grunty pozostają, poza dwoma przypadkami, własnością samorządów gmin i miast, na terenie których się znajdują, a także Skarbu Państwa, pozostając w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych oraz w użytkowaniu samorządów i prywatnych przedsiębiorców. Powiększenie obejmuje tereny zarządzane przez wszystkie podstrefy KSSE S.A., obejmując tereny zlokalizowane w 16 miejscowościach.

W podstrefie jastrzębsko-żorskiej do KSSE włączono grunty w Jastrzębiu-Zdroju (ponad 25ha), Godowie (ponad 14ha), Radziechowach-Wieprzu (ponad 29ha), Raciborzu (ponad 7,5ha), Wodzisławiu Śląskim (ponad 24ha), Węgierskiej Górce (6,9ha) i Bielsku-Białej (0,73ha), tym samym powiększając powierzchnię podstrefy o niemal 30 proc.

Grunty włączane do KSSE w Jastrzębiu-Zdroju obejmują dwa obszary. Pierwszy z nich, o powierzchni ponad 2,1ha, położony jest przy ul. Rozwojowej. Drugi, o powierzchni ponad 23ha, położony jest przy ul. Dębina, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Głównej Południowej. Tereny w Jastrzębiu-Zdroju posiadają dostęp do infrastruktury technicznej tj. sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej oraz kanalizacji). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są na zabudowę produkcyjną, usługową, składy i magazyny. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 1360 nowych miejsc pracy przy nakładach w wysokości ok. 543 mln zł.

Grunty włączane do KSSE w Gminie Godów obejmują teren położony w miejscowości Skrzyszów, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Władze gminy Godów zamierzają uzbroić teren w sieci: gazową, wodociągową i kanalizacji sanitarnej i uzyskały pozwolenie na budowę dalszego uzbrojenia terenu w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej oraz starają się o pozwolenie na budowę sieci drogowej, które powinno zostać wydane w pierwszej połowie  2017 r. Łączny koszt inwestycji to 7,4 mln złotych. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są na zabudowę produkcyjną i usługową, a także w niewielkiej części na drogi publiczne. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 760 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 303 mln złotych.

W Radziechowach-Wieprzu statusem strefy objętych zostało ponad 29ha terenów o charakterze przemysłowym, położonych po północnej stronie obszaru należącego do KSSE S.A., który w tym roku został w całości zagospodarowanego przez inwestorów. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są na obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 1590 nowych miejsc pracy przy nakładach w wysokości ok. 633 mln zł.

W Raciborzu strefa rozszerzy się o obszar położony przy ul. Cecylii, przylegający do objętego statusem SSE i zarządzanego już przez katowicką strefę tamtejszego obszaru przemysłowego. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są na obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 400 nowych miejsc pracy przy nakładach
w wysokości ok. 162 mln zł.

W Wodzisławiu Śląskim strefa obejmie nowe tereny położone przy ulicy Olszyny. Zakończona została przeprowadzana przez samorząd miasta, inwestycja, w postaci budowy drogi łączącej włączany teren z drogą wojewódzką DW936. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone są na obiekty produkcyjne, składy i magazyny. Szacuje się, że na włączanym obszarze może powstać nawet 1300 nowych miejsc pracy przy nakładach w wysokości ok. 517 mln zł.

Rozporządzenie włączyło do podstrefy jastrzębsko-żorskiej KSSE także grunty w Węgierskiej Górce, będące własnością Skarbu Państwa, a użytkowane przez firmę Metalpol Węgierska Górka. Szczegółowe dane dotyczące projektów inwestycyjnych realizowanych przez wymienione firmy będą znane po przeprowadzeniu rokowań mających na celu wydanie zezwoleń na działalność w obszarze strefy.

Dokonano również włączenia gruntów w Bielsku-Białej. Przy ul. Bestwińskiej włączono ponad 0,29ha, na którym to terenie projekt inwestycyjny zrealizuje firma Takoni, a włączenie następuje w celu powiększenia nieruchomości już objętej statusem SSE. Z uwagi na kryterium niezbędności terenu dokonano także poszerzenia o ponad 0,44ha stanowiących własność Fiat Auto Poland S.A., w związku z inwestycją rozpoczętą przez Avio Polska, inwestora KSSE.

– Zarówno gminy, jak i inwestorzy wyczekiwali na rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające granice naszej strefy. Już wcześniej część włączanych terenów promowana jako obszary do potencjalnego zagospodarowywania po ukończeniu procesu zmiany granic. Dzięki tym wyprzedzającym działaniom włączane obszary cieszą się zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Co napawa szczególnym optymizmem są wśród nich rodzime firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także kilku dużych - zarówno polskich, jak i zagranicznych - przedsiębiorców, którzy dołączyli nowe włączone tereny do puli przyszłych decyzji lokalizacyjnych dla swoich nowych inwestycji – mówi Andrzej Zabiegliński, wiceprezes KSSE S.A., kierujący pracami podstrefy jastrzębsko-żorskiej.

Wchodzące w życie dnia 30 grudnia 2016 roku rozporządzenie zakończyło trwające od 2015 roku postępowanie dotyczące zmian granic katowickiej strefy. Zgody na włączenie gruntów do KSSE S.A. udzieliły władze gmin i właściciele terenów, a cały proces pozytywnie zaopiniowały także zarządy obu województw.

W ramach dokonanych w minionych tygodniach rozszerzeń poza Katowicką SSE, zwiększyły się również powierzchnie stref: Kostrzyńsko-Słubickiej (68 ha), Łódzkiej (88 ha) i Warmińsko-Mazurskiej (351 ha). Łączna powierzchnia specjalnych stref ekonomicznych w Polsce po ostatnich rozszerzeniach, zgodnie ze stanem na koniec 2016 roku wynosi ponad 20,9 tys. ha, przy limicie 25 tys. ha.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.