zamknij

Koronawirus na Śląsku. Informacje

Kompleksowa informacja o działaniu urzędów i instytucji w Żorach

2020-03-17, Autor: AB, materiały prasowe

Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, związany z występowaniem w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu jednostek miejskich i instytucji działających w Żorach. Poniżej kompleksowa informacji. Opisane terminy obowiązywania zmienionej organizacji pracy mogą ulec przedłużeniu. 

 

Reklama

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach informuje, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo od 16 marca br. do odwołania w urzędzie pracy wstrzymana zostaje  bezpośrednia obsługa klientów. 

Oznacza to,  że wszelkie osobiste wizyty w urzędzie ograniczone zostają do niezbędnego minimum koniecznego do zachowania płynności świadczonych usług i są możliwe sytuacjach wyjątkowych po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem portalu  www.praca.gov.pl 

Jednocześnie instytucja informuje, że zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Nie jest zatem konieczna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w celu uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek podejrzenia zakażenia.

Od poniedziałku 16 marca br. wszelkie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach należy załatwiać telefonicznie, mailowo lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Przy wejściu do budynku znajduje się także skrzynka podawcza do której można składać dokumenty (bez potwierdzenia odbioru), informacje lub prośby o kontakt jeśli nie posiadają Państwo możliwości kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

Pracownicy PUP pozostają do dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30 pod następującymi numerami telefonów 32 43 42 790 lub 32 43 42 004 

  • Sekretariat: wew. 200
  • Rejestracja wew. 250
  • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy 267
  • Prace refundowane (staże, prace interwencyjne itp.) wew. 258
  • Szkolenia, KFS wew. 280
  • Sprawy dot. rozliczeń i refundacji wew. 260
  • Sprawy dot. uzyskania zaświadczeń i terminów stawiennictwa wew. 252, 257, 268
  • Oferty pracy wew. 261
  • Zatrudnianie cudzoziemców wew. 254
  • Projekty, programy 266

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin  w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników dyrektor prosi o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie, drogą mailową lub pocztą tradycyjną.

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wizyty osobistej w przedsiębiorstwie, pracownicy proszą o telefoniczne uzgodnienie wizyty z pracownikiem PWiK.
Zgłoszenie awarii – tel. 32 43 41 915
Telefony: 32 43 44 631, 32 43 44 632
Dział GH- handlowy nr wew. 16
Dział TI- inwestycji nr wew. 34
Dział TU - uzgodnień i ewidencji majątku nr wew. 64
Wydział TC- energetyczny nr wew. 74
Dyspozytor wew. 42/ tel. kom.693-390-973

Adresy e-mail:
Sekretariat: sekretariat@pwik.zory.pl 
Biuro Obsługi Klienta: ebok@pwik.zory.pl

Zarząd Budynków Miejskich w Żorach

Zaleca się o ograniczenie wizyt w ZBM. Odwołane są przyjęcia stron przez Dyrektora ZBM. W celu uzyskania informacji zachęca się do korzystania z kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mai:
- tel. 32 435 64 64 
- e-mail: zbm@zbmzory.pl 
Zgodnie z obowiązującą procedurą zawiadamiamy, że poczta elektroniczna może być rozpatrywana pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
1) winna zawierać Imię i nazwisko osoby piszącej
2) powinna zawierać adres.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa prosi o ograniczenie wizyt w ośrodku do niezbędnego minimum.

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach będzie funkcjonował punkt informacyjny, w którym będzie można  zgłosić prośbę o kontakt z pracownikiem socjalnym.

Rekomenduje się jednak kontakt: 
- telefoniczny: 32 43 42 412,  32 43 43 713,  570 001 795 
- e-mailowy: mops@mops.zory.pl

W przypadku wizyt priorytet mają sprawy niecierpiące zwłoki, będące już w toku, wezwania lub umówione wcześniej spotkania. W takim przypadku prosi się o zachowanie bezpieczeństwa niezbędnego zarówno dla klientów jak również pracowników tutejszego Ośrodka.

Poniżej podajemy listę telefonów najważniejszych komórek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.

- MOPS ( główna siedziba ) -  Żory ul. Księcia  Przemysława 2,  telefon  (32) 43-42-412, (32) 43-43-713,  570-001-795
- Zespół do spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Żory ul. Piastów Górnośląskich 4, telefon  506 -140 – 671
- Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Żory ul. Boryńska 13,  telefon  (32) 435-78-40 wew.23
- Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Żory ul. Boryńska 13, telefon  ( 32) 435 78 40 wew. 28
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Żory ul. Boryńska 13, telefon  ( 32) 435-78- 40 wew. 21
- Noclegownia  Żory ul. Gwarków 5a, telefon  691-122-070 ( tylko od 18.00-8.00 )
- Schronisko dla osób bezdomnych, Żory ul. Gwarków 5, telefon  570- 278- 444
- Świetlica dla dzieci „Horyzont”, Żory Os. Pawlikowskiego PU 13, telefon  (32) 435-72-55
- Dział Świadczeń Rodzinnych, Żory Rynek  9, telefon  (32) 43- 48- 178 do 183,  (32) 43-48-139, (32) 43- 48-190 do 192

Pracownicy socjalni pełnią swoje dyżury w punktach na terenie miasta
- Punkt terenowy nr 1 i 7 ma swoją siedzibę w Żorach ul. Księcia Przemysłowa 2 ( wejście boczne siedziby MOPS). Telefon:  (32) 43-42-412 wew. 20, (32) 43-43-713 wew. 20
Punkt terenowy nr 1 obsługuje mieszkańców: os. Korfantego, Dzielnice: Kleszczówka, Stare Miasto, Rowień, Wygoda, Folwarki, Zachód i ul. Kolejową
Punkt terenowy nr 7 obsługuje: mieszkania chronione w Żorach na ul. Promiennej, Piastów Górnośląskich 4, Hospicjum, ul. Widok 2.

- Punkt terenowy nr 2 ma swoją siedzibę w Żorach ul. Księcia Przemysława 2. Telefon: (32) 43-42-412 wew. 16, (32) 43-43-713 wew. 16. 
Punkt terenowy nr 2 obsługuje mieszkańców: os. Księcia Władysława, os. 700-lecia, al. Wojska Polskiego, ul. Folwarecką (do świateł), os. Poetów (pomiędzy ul. Folwarecką i Rybnicką), ul. Boryńską (od Policji do al. Zjednoczonej Europy), ul. Rybnicką

- Punkt terenowy nr 3 i nr 4  ma swoją siedzibę w Żorach os. Pawlikowskiego PU-13. Telefon: 516-766-279
Punkt terenowy nr 3 obsługuje mieszkańców: os. Pawlikowskiego, ul. Promiennej, ul. Orlej, ul. Sokolej, ul. Jastrzębiej.
Punkt terenowy nr 4 obsługuje mieszkańców: os. Powstańców Śląskich, Hańcówki, ul. Malinowej.

- Punkt terenowy nr 5  ma swoją siedzibę w Żorach os. Pawlikowskiego PU-13. Telefon: (32) 43-56-002
Punkt terenowy nr 5 obsługuje mieszkańców: os. Sikorskiego, Baranowic, Osin, ul. Boryńskiej (od al. Zjednoczonej Europy), św. Stanisława, i dzielnicę Kleszczów.

- Punkt terenowy nr 6 ma swoją siedzibę w Żorach ul. Gwarków 5A. Telefon: (32) 43-58-690. 
Punkt terenowy nr 6 obsługuje mieszkańców: Dzielnicy Rój i Rogoźna.

Ze względu na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne związane z koronawirusem COVID-19, informujemy, że zostały zamknięte następujące placówki:
- Klub „Senior+” przy ul. Kłokocińskiej 78 a
- Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci  „Horyzont”, Żory os. Pawlikowskiego PU 13
- Wstrzymane zostają wszystkie działania dodatkowo realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców bardzo prosi się o ograniczenie wizyt w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych do niezbędnego minimum.
Poniżej zamieszczamy pełną listę numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych komórek organizacyjnych Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Pracownicy poinformują w jaki sposób załatwić sprawę.
Telefony kontaktowe do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych są czynne codziennie w godzinach 08:00-16:00. Zachęcamy do skorzystania z kontaktu telefonicznego i internetowego.
Telefon główny:  32 43 55 111

Wsparcie Ekonomii Społecznej:
+48 694 491 924
biuro@cop.zory.pl

Centrum Integracji Społecznej:
+48 533 110 921
cis@cop.zory.pl

Dział kadr i płac:
+48 884 313 176

 Miejski Dom Pomocy Społecznej

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Żorach wprowadzono zakaz odwiedzin do odwołania. Klienci, członkowie rodzin mogą się kontaktować drogą elektroniczną na adres: biuro@mdps.zory.pl i telefonicznie pod nr 32 43 42 250.

Muzeum Miejskie w Żorach

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zwiedzających, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w porozumieniu z Urzędem Miasta Żory, Muzeum Miejskie w Żorach jest niedostępne dla zwiedzających do końca marca. W tym terminie nie odbywają się też zaplanowane wcześniej lekcje i spotkania muzealne. Muzeum zawiesiło działalność kulturalną do 31 marca.

Pracują natomiast sekretariat i poszczególne działy Muzeum, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach i wszystkie placówki mu podlegające wraz z  kinem „Na Starówce” i Centrum Edukacji Regionalnej zawieszają działalność na okres od 12 marca do 25 marca br.

Odwołane są wszystkie zajęcia stałe, seanse filmowe, a także zaplanowane imprezy.  Na wszystkie wydarzenia, które zostały odwołane lub odbędą się w innych terminach jest możliwość zwrotu biletów w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1. W przypadku zachowania biletów na imprezy, które odbędą się, ale w późniejszych terminach, bilety zachowują ważność.

14.03 V Żorski aMOK bluesowy – impreza odwołana

20.03  Koncert ŻOR „Pamięci Lothara Dziwokiego” – koncert przesunięty na 16 października

22.03 Teatralna Niedziela „Szewczyk Dratewka” – spektakl przełożony na 24 maja

23.03 Spektakl „Kolacja Pożegnalna” – spektakl będzie przesunięty na 20 września

28.03 Kabaret „Moherowe Berety” – impreza odwołana

19.04 Festiwal ALTERNATYWY 4. - koncert Natalii Przybysz przeniesiony na 13 listopada.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zostaje zamknięta od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie. Termin ten może ulec zmianie.

Wszystkie zaplanowane wydarzenia z udziałem publiczności oraz zajęcia stałe zostają odwołane. Nie funkcjonuje usługa „Książka na telefon”.

Rozpoczęte wypożyczenia zostają automatycznie przedłużone o stosowną ilość dni. Nie będą naliczane kary za niezwrócone w czasie zamknięcia Biblioteki zbiory.

Wszystkie aktualne informacje i komunikaty związane z bieżącą działalnością Biblioteki znajdują się na stronach www.mbpzory.pl oraz www.facebook.com/mbpzory.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy obawiasz się koronawirusa?Oddanych głosów: 1644