zamknij

Wiadomości

Niedzielski: obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia

2021-04-07, Autor: bf

Informacja sprzed chwili - rządowe obostrzenia zostały przedłużone. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że będą obowiązywały przynajmniej do 18 kwietnia.

Reklama

Jak oznajmił na wstępie minister Adam Niedzielski, ostatnie wyniki, które dają pewną nadzieję na najbliższą przyszłość.

- Są jeszcze zbyt słabym sygnałem, żeby traktować je optymistycznie. Cały czas w szpitalach mamy trudną sytuację, która zróżnicowana jest regionalnie - powiedział.

Wyjaśnił, że nadal sytuacja na Śląsku jest bardzo trudna, skąd do ościennych województw transportowani są pacjenci covidowi. Mieszkańców naszego województwa przyjmuje m.in szpital w Radomsku (woj. łódzkie) oraz w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie).

Co ważne, obowiązujące obostrzenia będą nam towarzyszyły przynajmniej do 18 kwietnia. Decyzję rządu przekazał dzisiaj przed południem szef resortu.

- Jesteśmy w sytuacji, gdzie widzimy niewielki spadek dzienny zachorowań, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy okres świąteczny. Proszę pamiętać, że zawsze poniedziałki, a w tym wypadku we wtorek mamy mniejszą liczbę zachorowań. Będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia w kolejnych dniach – tłumaczy Adam Niedzielski.

Jak dodał, konsekwencje ewentualnej mobilności podczas świąt będzie widoczny w przyszłym tygodniu.

- Przekonamy się, czy III fala będzie opadała, czy znajdzie drugi oddech. Musimy w tym najbliższym czasie dokładnie przyglądać się sytuacji – dodał.

W przyszłym tygodniu rząd podejmie decyzje, co dalej robić. Jeżeli miałoby dojść do znoszenia obostrzeń, to w pierwszej kolejności do przedszkoli i klas I-III wróciłyby dzieci.

Przypomnijmy, od 27 marca obostrzenia dotyczą: 

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

- osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,

- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

- specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

- osoby, które zakrywają usta i nos za pomocą maseczki.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH TYLKO ZA POMOCĄ MASECZKI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

- na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

- na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),

- w autobusie, tramwaju i pociągu,

- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,

- w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),

- w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,

- w kinie i teatrze,

- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,

- w kościele i szkole, na uczelni

- w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)

ŻYCIE SPOŁECZNE

WYDARZENIA KULTURALNE – OGRANICZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Muzea i galerie sztuki

- zakaz udostępniania zbiorów w zamkniętych pomieszczeniach oraz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności

- możliwość udostępniania przestrzeni i zbiorów znajdujących się na wolnym powietrzu oraz organizowania wydarzeń online

Teatry, opery, filharmonie

- zawieszenie wszystkich wydarzeń z udziałem publiczności

- możliwość organizowania wydarzeń online

- możliwość prowadzenia działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak: próby i ćwiczenia, nagrania fonograficzne i audiowizualne

Kina

- zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo z udziałem publiczności w kinach i na otwartej przestrzeni

Domy i ośrodki kultury

- zakaz działalności związanej z udziałem publiczności, w tym prowadzenia działalności edukacyjnej, projekcji filmów oraz organizowania koncertów i wernisaży

- możliwość prowadzenia działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość

- możliwość organizowania wydarzeń online

- możliwość prowadzenia działań takich jak próby i ćwiczenia (niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych) przez zorganizowane grupy artystyczne

Biblioteki

- możliwość udostępniania zbiorów, pod warunkiem przebywania w bibliotece nie więcej niż 1 osoby na 15 m² powierzchni, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób

KOMUNIKACJA PUBLICZNA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.

W całym kraju środkami transportu publicznego można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

50% liczby miejsc siedzących, albo
30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 27 marca zmiana w limicie osób obowiązującym w miejscach kultu religijnego – 1 os/20m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Obowiązkowe jest także zakrywanie nosa i ust.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

W imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób- do tego limitu nie wliczamy osoby zapraszającej na imprezę oraz osób, które wspólnie mieszkają lub gospodarują z tą osobą.

Uwaga! Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób nie obowiązuje na konkursach szkolnych oraz podczas próbnych egzaminów dla ośmioklasistów i w czasie matur.

Szczegółowe informacje dot. zasad organizacji zgromadzeń i spotkań dostępne są w rozporządzeniu.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE I INNE UROCZYSTOŚCI ORAZ PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I INNE MIEJSCA UDOSTĘPNIONE DO TAŃCZENIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz działalności takich miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby taneczne.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, KONFERENCJE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

OPIEKA I EDUKACJA

EDUKACJA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego, uczą się zdalnie.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 27 marca zostanie zawieszona działalność żłobków i przedszkoli. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

GRANICE I RUCH MIĘDZYNARODOWY

GRANICE POLSKI

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Kwarantannę muszą odbyć osoby przekraczające granicę państwową:

1. statkiem powietrznym
2. transportem kolejowym;
3. pojazdem samochodowym:

- będącym środkiem publicznego transportu zbiorowego

- przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,

- służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego,

- przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób.

Kwarantanna obejmie także osobę przekraczającą odcinek lądowy granicy Polski z Czechami i Słowacją, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski. Natomiast osoba przekraczająca ten lądowy odcinek granicy w innym celu musi posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu i przedłożyć na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji wynik tego testu w języku polskim albo angielskim.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto może wjechać do Polski.

Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY

Wstrzymane jest przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym, z przekraczaniem granicy Polski.

GOSPODARKA

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 27 marca wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2 zostaną zamknięte.

Centra i galerie handlowe – tak jak obecnie – pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

Oprócz tego w placówkach handlowych na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób:

1 osoba na 15 m2 – w sklepach do 100 m2,
1 osoba na 20 m2 – w sklepach powyżej 100 m2.

GASTRONOMIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

RESTAURACJE HOTELOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE, TATUAŻU

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Od 27 marca zakaz działalności obejmie salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne w całej Polsce.

HOTELE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Hotele są zamknięte. Wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych (dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu).

SPORT I REKREACJA

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FITNESS, BASENY ORAZ AQUAPARKI, STOKI NARCIARSKIE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zamknięte są:

- baseny, kluby fitness i siłownie (z wyłączeniem tych, przeznaczonych dla pacjentów lub członków kadry narodowej polskich związków sportowych)

- sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

- stoki narciarskie;

- obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Możliwa jest organizacja współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń sportowych jedynie:

- dla sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe, zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy bez udziału publiczności z zachowaniem odpowiednich zasad sanitarnych, takich jak: dezynfekcja szatni, węzłów sanitarnych, urządzeń i sprzętu sportowego, dostępność środków do dezynfekcji rąk, zapewnienie 15-minutowych odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi

SPORTOWE KLUBY TANECZNE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu wyłączone są sportowe kluby taneczne.

TRENINGI NA OTWARTEJ PRZESTRZENI I WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego są zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Z tego obowiązku nie są zwolnione osoby, które uprawiają sport rekreacyjnie, chyba, że np. biegają na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego i plaży.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU KWARANTANNY DLA UCZESTNIKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zwolnienie z obowiązku kwarantanny dla osób spoza UE dotyczy:

- zawodników,

- członków sztabu szkoleniowego,

- lekarzy, fizjoterapeutów,

- sędziów,

- akredytowanych dziennikarzy.

Zwolnienie dotyczy osób, które biorą udział w zawodach organizowanych przez:

- międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski,

- międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do federacji sportowej

- polski związek sportowy.

Z kwarantanny zostają zwolnieni zawodnicy kadry narodowej polskich związków sportowych, członkowie sztabu szkoleniowego, lekarze, fizjoterapeuci i sędziowie sportowi, powracających do Rzeczypospolitej Polskiej z zawodów organizowanych przez międzynarodową federację. Od 12 lutego te osoby będą także zwolnione z kwarantanny po powrocie ze zgrupowań zagranicznych.

Pełny katalog osób zwolnionych z kwarantanny znajduje się w rozporządzeniu.

Ważne! Osoby, które przekraczają polską granicę, muszą przedstawić Straży Granicznej pismo wystawione przez organizatora zawodów sportowych. Może to być także – poświadczony przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy – dokument zawierający dane dotyczące odbywania się zawodów sportowych, ich terminu oraz charakteru uczestnictwa.

OŚRODKI PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH OTWARTE DLA SPORTOWCÓW

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Zawodnicy mogą przygotowywać się do najważniejszych imprez rangi międzynarodowej w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich. (Spała, Wałcz, Zakopane, Cetniewo, Szczyrk i Giżycko).

SANATORIA, UZDROWISKA, REHABILITACJA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CAŁYM KRAJU:

Sanatoria i działalność uzdrowiskowa jest zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Obowiązuje do: odwołania

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 3

Materiał oryginalny: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,niedzielski-obostrzenia-przedluzone-do-18-kwietnia,wia5-3266-48065.html

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~izi 2021-04-08
  18:39:45

  4 3

  do żorskich przedszkoli/szkół rodzice odprowadzali dzieci bez maseczek i nikt im uwagi nie zwracał, zobaczymy czy po otwarciu szkół coś się zmieni
  prosto mówiąc - te beztroskie młode matki/ojcowie podśmiechując się bezmyślnie takim sposobem zabijają babcie/dziadków odprowadzających wnuki, może miasto zrobi coś w tej prostej sprawie...

 • ~Oscar 2021-04-09
  08:25:25

  1 2

  A jednak się pomyliłem. Myślałem, że na 10 kwietnia kwarantanny już nie będzie i ogłoszą ją później. Ciekawe w takim razie jak będzie wyglądać rocznica?

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.