zamknij

Wiadomości

Oto plan rządu na 100 dni. Wiemy, co się kryje za "narodową kwarantanną"

2020-11-22, Autor: bf

Zakaz wychodzenia z domu, chyba że do kościoła, do lekarza, na zakupy, czy w „celach bytowych”. Zakaz działalności usług kin, siłowni, fryzjerów czy kosmetyczek. Spotkania tylko do pięciu osób i wiele innych obostrzeń. Dowiedzieliśmy się w końcu, czym dla rządu jest „narodowa kwarantanna”.

Reklama

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ogłosił najważniejsze zmiany w życiu społecznym mające uchronić społeczeństwo przed transmisją wirusa. Otwarte zostaną galerie, szkoły będą jednak nadal zamknięte, a ferie zimowe mają być zorganizowane w jednym czasie dla wszystkich województw >>Morawiecki: szkoły zamknięte do świąt, ferie w jednym terminie. Co z gospodarką?<<

Wraz z rządowym komunikatem poznaliśmy szczegóły planu walki z pandemią. Okazuje się, że rząd przygotował trzy projekty rozporządzeń w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Co więcej – w zależności od rozwoju sytuacji, będą wchodzić w życie. Rozporządzenia dotyczą:

- tzw. etapu odpowiedzialności (będzie obowiązywał od 28.11. do 27.12),

- etapu stabilizacji, czyli powrotu do podziału Polski na trzy nowe strefy – czerwoną, żółtą i zieloną (najwcześniej od 28.12 – zależnie od sytuacji epidemicznej),

- kwarantanny narodowej (która zostanie wprowadzona w ostateczności, kiedy trzeba będzie natychmiast i radykalnie ograniczyć transmisję wirusa w społeczeństwie).

Etap odpowiedzialności – od 28 listopada do 27 grudnia

Sklepy w galeriach handlowych z reżimem sanitarnym

Utrzymująca się wysoka liczba zachorowań na COVID-19 nie pozwala na daleko idące znoszenie restrykcji i ograniczeń. Od 28 listopada przywracamy jednak możliwość funkcjonowania sklepów i usług w galeriach i parkach handlowych w ścisłym reżimie sanitarnym.

- Warunek utrzymania tego reżimu jest jeden: dyscyplina każdego sklepu, galerii, sklepu meblowego. Jeśli będzie inaczej, te sklepy będą zamykane – poinformował szef rządu.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej masz obowiązek zasłaniać nos i usta. Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj ręce lub używaj rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe od 4 do 17 stycznia

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

- Rząd wspiera branżę turystyczną. Na pomoc mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy działają w branży turystyki zimowej. Otrzymają oni rekompensaty, które pomogą złagodzić skutki kryzysu – informuje kancelaria Premiera RP.

 
 
 
 
 
 

Pozostałe zasady i ograniczenia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się:

- dystans 1,5 m od innych osób;

- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Od poniedziałku do piątku (w dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina

Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

- 50% liczby miejsc siedzących, albo

- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

- Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2

- obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

- W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.

- Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje

Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

Działalność zawieszona

Edukacja

Nauczanie zdalne dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2. Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele

Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia

Wyłącznie „na wynos” i „na dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Bez udziału publiczności

Od 28.12 etap stabilizacji

Zależnie od sytuacji epidemicznej możliwy stopniowy powrót do stref czerwonych, żółtych i zielonych. W momencie spadku liczby zachorowań, wrócimy do podziału na strefy: czerwoną – powiaty z najwyższą liczbą chorych, żółtą i zieloną – powiaty z najniższą liczbą chorych. Będziemy także stopniowo rozluźniać panujące restrykcje. Jakie zasady będą obowiązywały w strefach?

STREFA CZERWONA (Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 19 tys.)

Przemieszczanie się:

- dystans 1,5 m od innych osób;

- ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Od poniedziałku do piątku w g. 8:00 – 16:00 mogą poruszać się jedynie z rodzicem.

Wydarzenia kulturalne i kina:

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

50% liczby miejsc siedzących, albo

30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

- Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 15m2

- obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób oraz zakrywania nosa i ust.

Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób.

Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje

Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia

Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

Działalność zawieszona

Edukacja

Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna

Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczba klientów – max. 1 os./15m2. Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele

Działalność zawieszona, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia

Wyłącznie na wynos i na dowóz

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Funkcjonowanie w reżimie sanitarnym – min. 1,5 m odległości między stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

Bez udziału publiczności;

STREFA ŻÓŁTA (Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 9,4 tys.)

Przemieszczanie się

Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność - przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

- 50% liczby miejsc siedzących, albo

- 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.

Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 7m2

Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 25 osób.

Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Wesela, komunie i konsolacje

Ograniczenie liczby gości – max. 50 osób

Targi i wydarzenia

Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki

Ograniczona liczby osób – max. 1 os./7m2

Edukacja

Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe

Ograniczona liczby klientów – max. 1 os./7m2

Hotele

Działalność bez ograniczeń

Gastronomia

Otwarte w g. 6:00 – 21:00

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Brak ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2

Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

STREFA ZIELONA (Kiedy średnia dzienna liczba zachorowań z 7 dni osiągnie ok. 3,8 tys.)

Przemieszczanie się

Brak ograniczeń

Wydarzenia kulturalne i kina

50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Komunikacja zbiorowa

Ograniczenia liczby osób w transporcie publicznym:

100% liczby miejsc siedzących, albo

50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących

Kult religijny

Ograniczenie liczby osób w kościołach - max. 1 os. na 4m2

Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniu może uczestniczyć max. 100 osób.

Wesela, komunie i konsolacje

Ograniczenie liczby gości – max. 100 osób

Targi i wydarzenia

Ograniczenie liczby uczestników – max. 1 os./4m2

Parki rozrywki

Ograniczona liczba osób – max. 1 os./4m2

Edukacja

Nauczanie hybrydowe

Sklepy i galerie handlowe

Działalność bez ograniczeń

Hotele

Działalność bez ograniczeń

Gastronomia

Działalność bez ograniczeń

Salony fryzjerskie i kosmetyczne

Działalność bez ograniczeń

Siłownie, kluby fitness i aquaparki

Siłownie i kluby fitness – 1 os./7m2

Aquaparki – max. 50 proc. obłożenia

Współzawodnictwo i wydarzenia sportowe

50 proc. miejsc zajętych przez publiczność

Obostrzenia w razie narodowej kwarantanny

Rząd w końcu wyjaśnił, co rozumie pod pojęciem „narodowa kwarantanna”. Wiemy, że ma być ogłoszona, kiedy przekroczony zostanie ostatni próg bezpieczeństwa lub niewydolności służby zdrowia.

Jak wylicza businessinsider, oznacza to:

- ograniczenia przemieszczania się osób do 16. roku życia (od pon. do pt. w g. 8:00-16.00 wyłącznie pod opieką),

- wyjście z domu tylko w celach bytowych i religijnych (po zakupy, do lekarza i do pracy),

- nauczanie zdalne

- zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych,

- zakaz wesel, komunii i konsolacji,

- zgromadzenia i spotkania maksymalnie do pięciu osób,

- zakaz działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych,

- zamknięte siłownie, kluby fitness i aquaparki,

- dozwolone wyłącznie treningi na otwartej przestrzeni w maseczkach,

- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,

- gastronomię działającą tylko na wynos,

- hotele tylko dla gości służbowych, sportowców, medyków,

- targi i inne tego typu wydarzenia zbiorowe wyłącznie online,

- godziny dla seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia,

- pracę zdalną w urzędach administracji publicznej (z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury),

- ograniczenia w komunikacji publicznej (nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących),

- negatywny wynik testu diagnostycznego na koronawirusa warunkiem przyjęcia m.in. do zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub domu pomocy społecznej,

- 10-dniową kwarantannę dla osób przekraczających granicę Polski w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium kraju (10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy).

Do 27 listopada do g. 20:00 rząd przyjmuje uwagi w ramach konsultacji do projektu dotyczącego kwarantanny narodowej.

Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 9

Materiał oryginalny: https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,oto-plan-rzadu-na-100-dni-wiemy-co-sie-kryje-za-narodowa-kwarantanna,wia5-3266-46724.html

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~antekmuzykantek 2020-11-22
  16:20:08

  8 3

  Czyli sylwestrowy koncert Zenka i reszty pseudo muzykow za grube miliony jednak się odbędzie.

 • ~zeus12345 2020-11-23
  06:34:48

  7 0

  Czyli jak bo już nie rozumia chulanki i swawole i otwarte galerie mozna pozniej kwarantalna bo zachorowania przybiorą na sile i nie bedzie odwrotu.

  Czyli jak z grudniem ma się gastronomia czy tylko na wynos do odwołania bo tak namieszane jeszcze nie było :)

 • ~azan3 2020-11-23
  14:36:12

  5 1

  Tylko żeby nie było jak z Napoleonem, panie premierze, on też miał swoje 100 dni ;)

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.