zamknij

Wiadomości

Rodzicu, uzyskaj dofinansowanie na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”

2014-08-25, Autor: wk; źródło: BIP Żory
Każdego roku końcówka wakacji jest nie tylko ostatnią szansą na odpoczynek, ale i czasem intensywnych przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Warto więc pamiętać, że rodzice mogą skorzystać z programu rządowego „Wyprawka szkolna”, w ramach którego uzyskają dofinansowanie na zakup podręczników.

Reklama

W roku szkolnym 2014/2015 programem „Wyprawka szkolna” objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w:
- klasach II-III i klasie VI szkoły podstawowej,
- klasie III szkoły ponadgimnazjalnej tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego.
Oznacza to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych - II-III szkół podstawowych.

Dla wszystkich uczniów dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie, ponieważ jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Ponadto 5% uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji Prezydenta Miasta Żory.

Programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy do 10 września br. złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Rodzice (prawni opiekunowie) dokonują zakupu podręczników. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dokona dyrektor szkoły, po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
 kl. II - III - do kwoty 225 zł,
 kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł,
 kl. III zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł,
 kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 208 w Urzędzie Miasta ul. Rynek 9, telefon 32 43 48 124.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje projekt z 28 maja 2014 r. Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.