zamknij

Wiadomości

Sesja Rady Miasta już w czwartek. To pierwsza w tym roku

2023-01-27, Autor: KB, źródło: UM Żory

W najbliższy czwartek (2 lutego) odbędzie się pierwsza w tym roku Sesja Rady Miasta. Nad czym będą obradować?

Reklama

Sesję będzie można obejrzeć na żywo >>tutaj<<.

Pierwsza w tym roku sesja Rady Miasta odbędzie się w czwartek (2 lutego) o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu Nr L/2022 z sesji Rady Miasta.

5. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pszczynie z 22 grudnia 2022 roku na temat analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez pracownika Urzędu Miasta wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji.

6. Rozpatrzenie spraw:

6.1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2023 rok.

6.2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2023-2045.

6.3. Zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

6.4. Wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w Żorach poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000,00 zł.

6.5. Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Żory na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i obiektach gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie miasta Żory.

6.6. Określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Żory.

6.7. Przyznania pierwszeństwa nabycia prawa własności lokalu garażowego nr 22 wraz z przynależnym udziałem w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w Żorach, obręb Żory, składającej się z działek nr 1672/18,1674/18, 2670/183, 2674/183.

6.8. Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Żory nieruchomości zabudowanej położonej w rejonie ulicy Męczenników Oświęcimskich w Żorach.

6.9. Zniesienia formy ochrony przyrody dla drzew pomników przyrody o numerach 54/3, 89/6, 90/3, 54/2, 52/1, 52/5, 5, 16, 44, 45, zlokalizowanych na terenie miasta Żory,

6.10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.

6.11. Wprowadzenia na terenie miasta Żory Programu pn. „Żorska Karta Mieszkańca".

6.12. Zmiany Uchwały Nr 50/111/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.13 Zmiany Uchwały Nr 51/111/18 Rady Miasta Żory z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

6.14. Zmiany uchwały nr 189/VII/19 Rady Miasta Żory z 31 października 2019 r.

6.15. Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2023 rok.

6.16 Wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

6.17. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 499/XXXVII/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie nadania odcinkom dróg wewnętrznych nazw Dębowy Zakątek, Przed Torami, Koralowa, Alojzego Frysza, Żwaka oraz Dolna.

6.18. Przekazania skarg.

6.19. Niewyrażenia zgody na używanie do celów komercyjnych herbu miasta Żory,

7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.

8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne, wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 7

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~piszczel 2023-01-28
    22:10:47

    7 3

    Znowu biorą pożyczkę na...... spłatę poprzednich pożyczek. Kolejny akt desperacji aby nie doszło do utraty płynności.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy kiedykolwiek próbowano was oszukać fałszywymi sms-ami?Oddanych głosów: 1123

Prezentacje firm