zamknij

Ekologia

Uchwała antysmogowa na finiszu. Wkrótce głosowanie

2017-03-31, Autor: bf; źródło: slaskie.pl

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął wczoraj (30 marca) projekt uchwały antysmogowej. W piątek 7 kwietnia zajmą się nim radni podczas Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

- Finalizujemy żmudny proces związany z uchwałą antysmogową. Wszyscy jesteśmy zgodni, że zmiany w tej dziedzinie należy wprowadzić, by rozpocząć realne działania w walce o czyste powietrze. Sukcesem była już sama debata nad tym projektem – istniały różnice zdań co do szczegółów proponowanych rozwiązań, ale udało nam się wypracować wspólne stanowisko, które przedstawimy na najbliższej sesji radnym – powiedział Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.

Reklama

Przypomnimy, na początku tego roku marszałek przedstawił projekt uchwały antysmogowej. Znalazł się w nim zapis, że września zacznie obowiązywać zakaz palenia mułu i flotu. Dodatkowo w nowych domach będą mogły być instalowane tylko piece klasy V. Projekt zakładał też trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od ich wieku:

  • użytkownicy urządzeń powyżej 10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku.
  • ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, 
  • użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku.

Jak wygląda obecnie treść tego dokumentu? Przyjęty przez Zarząd projekt jest wynikiem kompromisu po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, w trakcie których wpłynęło prawie sześć i pół tysiąca uwag i po konsultacjach z gminami i powiatami z regionu, z których aż 90 proc. opowiedziało się za wprowadzeniem uchwały (83 jednostki oczekiwały wprowadzenia zmian w uchwale).

I tak w obecnym projekcie uchwały znajduje punkt o zakazie stosowania:

  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  4. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Uchwała ma wejść w życie od 1 września z wyjątkami:

- dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017:

a) od 1 stycznia 2022 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
b) od 1 stycznia 2024 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
c) od 1 stycznia 2026 r. w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
d) od 1 stycznia 2028 r. w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

- dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Ograniczenia lub zakazy wynikające z założeń do projektu uchwały antysmogowej obejmują całe województwo śląskie i cały rok kalendarzowy. Uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna. Wprowadza zakazy lub ograniczenia, które mają spowodować „cywilizowane spalanie”, co oznacza stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

Projekt uchwały antysmogowej znajdziecie TUTAJ.

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.