zamknij

Wywiady

Jak bezpiecznie korzystać ze ścieżek rowerowych?

Z roku na rok w naszym mieście przybywa dróg dla rowerzystów. Dzieje się tak między innymi dzięki Budżetowi Obywatelskiemu, w którego dwóch edycjach żorzanie zagłosowali na rozbudowę systemu ścieżek rowerowych. Poruszając się rowerem należy pamiętać o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa.

Nowe ścieżki rowerowe umożliwiają pokonywanie coraz dłuższych odcinków na terenie naszego miasta bez konieczności zsiadania z roweru. Już teraz można na przykład dojechać z osiedla Pawlikowskiego poprzez os. Powstańców Śląskich, os. Ks. Władysława aż do Starówki. W ramach rozbudowującej się infrastruktury dróg rowerowych, mamy ścieżki rowerowe z częścią oddzielnie przeznaczoną do ruchu rowerzystów oraz dla ruchu pieszych. Takie ścieżki oznakowane są znakiem pionowym C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerów” (rys. 1) ze wskazaniem po której części chodnika odbywa się ruch rowerów, a po której ruch pieszych – pionowa kreska na znaku - oraz znakiem poziomym P-23 ,,rower”. Na takiej ścieżce pierwszeństwo mają piesi, przy czym piesi nie powinni poruszać się po części przeznaczonej dla ruchu rowerów, natomiast jeśli z różnych powodów będą się już poruszać, powinni ustąpić pierwszeństwa rowerzyście. Analogicznie sytuacja wygląda dla części przeznaczonej dla ruchu pieszego. Rowerzyści nie powinni poruszać się po części przeznaczonej dla pieszych, natomiast jeżeli rowerzysta będzie już zmuszony z różnych względów poruszać się po części pieszej, winien pamiętać o pierwszeństwie pieszych.W przypadku przecinania się kierunków ruchu pieszych i rowerzystów, pierwszeństwo mają piesi. W celu zasygnalizowania takiej sytuacji pojawiają się na chodniku poziome znaki P-10 ,,przejście dla pieszych”. W takiej sytuacji rowerzysta zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Istnieją również ścieżki rowerowe ze wspólnym użytkowaniem z pieszymi tzn. jazda rowerem odbywa się po chodniku przeznaczonym dla jednoczesnego ruchu pieszych i rowerzystów, bez wydzielania odrębnych stref ruchu. Takie ścieżki oznakowane są znakiem pionowym C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerów” (rys. 2) ze wspólnym użytkowaniem – pozioma kreska na znaku.Dla ruchu rowerów wyznaczone zostały również chodniki przeznaczone dla ruchu pieszych, przy czym zarządca drogi, z uwagi na ograniczoną szerokość chodnika (max. 2 m) oraz niewielki ruch pieszych dopuścił warunkowo ruch rowerów. Takie ścieżki oznakowane są znakami pionowymi C-16 ,,droga dla pieszych” oraz umieszczoną pod nim tabliczką T-22 ,,nie dotyczy rowerów” (rys. 3).Coraz więcej mieszkańców, a zwłaszcza miłośników dwóch kółek, jest zadowolonych z rozwoju infrastruktury dróg rowerowych w Żorach. To pozytywny kierunek zmian. Sytuacja ta bywa jednak przyczyną coraz częstszych kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów. Świadczą o tym wzrastające statystyki wypadków z udziałem rowerzystów. Wynika to z tego, że rowerzyści korzystając z wygodnej drogi rowerowej często jeżdżą szybciej i bardziej ryzykownie. Dochodzi do licznych potrąceń najsłabszych uczestników ruchu, czyli pieszych.Wybudowanie i oznakowanie licznych przejazdów dla rowerzystów, umożliwia nieprzerwaną jazdę rowerem w miejscach przecięcia się drogi dla rowerów z jezdnią. Nie trzeba już zsiadać z roweru. Miejsca takie oznakowane są (rys. 4) znakami poziomymi P-11 ,,przejazd dla rowerzystów”, a powierzchnia jezdni pomiędzy znakami wymalowana jest na czerwono (w miejscach o intensywnym ruchu pojazdów samochodowych) oraz znakami pionowymi D-6a ,,przejazd dla rowerzystów” (rys. 5) lub znakiem D-6b ,,przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” (rys. 6) jeżeli razem z przejazdem znajduje się oznakowane znakami poziomymi P-10 przejście dla pieszych.Do szczególnie groźnych w skutkach wypadków może dochodzić w sytuacji kolizji rowerzysty z samochodem. W takiej sytuacji często dotkliwie poszkodowani są rowerzyści. Statystyki wypadków wskazują, że za blisko 48% wypadków odpowiedzialni są kierowcy samochodów i motocykli. Rowerzyści spowodowali zaś 37% wypadków. Najczęstsze błędy popełniane przez kierowców to wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie i skręcanie. Z kolei rowerzyści najczęściej powodowali wypadki, gdy nie ustępowali pierwszeństwa, przejeżdżali po przejściu dla pieszych, źle sygnalizowali skręt albo jechali za szybko.Aby uniknąć tragicznych w skutkach wypadków zarówno kierowcy, jak i rowerzyści powinni zwrócić szczególną uwagę na zasady i znaki regulujące pierwszeństwo przejazdu. Potrącenie pieszego czy rowerzysty z prędkością nieco wyższą niż 50 km/h najczęściej kończy się jego śmiercią. Zderzenie rowerzysty jadącego z prędkością 30 km/h z innym pojazdem albo pieszym również często prowadzi do poważnych obrażeń.

Nieporozumienia mogą dotyczyć określenia pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów. W pierwszej sytuacji, gdy droga rowerowa przecina jezdnię drogi z pierwszeństwem (np. przejazd przez Aleję Zjednoczonej Europy), rowerzysta, podobnie jak pieszy na przejściu dla pieszych, ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerzystów tj. gdy przejeżdża jezdnię w miejscu oznakowanym znakami poziomymi P-11 ,,przejazd dla rowerzystów”. Do niebezpiecznych sytuacji może dojść wtedy, gdy rowerzysta wtargnie na przejazd dla rowerzystów przed nadjeżdżający pojazd. Wymalowane czerwone maty bezpieczeństwa, mogą budzić przekonanie wielu rowerzystów, że mają bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdem tj. mogą wjechać w każdej sytuacji na przejazd dla rowerzystów, niezależnie czy do niego zbliża się pojazd, czy nie. Rowerzysta powinien pamiętać, że zbliżając się do przejazdu powinien zachować szczególną ostrożność i w sytuacji, gdy zauważy zbliżający się do przejazdu pojazd, powinien mu ustąpić pierwszeństwa tj. zwolnić lub nawet się zatrzymać. Również kierujący pojazdem zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem pionowym D-6a albo D-6bi poziomym P-11, jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Warto zwrócić też uwagę na sytuację, gdy droga dla rowerzystów biegnie wzdłuż drogi głównej i miejscami przecina drogi podporządkowane (np. droga rowerowa wzdłuż. ul. Wodzisławskiej). Wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę główną, mijamy znak A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” lub B-20 „Stop”, bądź gdy zjeżdżamy z drogi głównej w podporządkowaną, ustąpienie pierwszeństwa odnosi się w tym przypadku do całej drogi głównej, w tym do będącej jej składową drogi dla rowerów. Tym samym rowerzysta ma pierwszeństwo zarówno na przejeździe, jak i przed przejazdem. Dojeżdżający do drogi głównej, bądź zjeżdżający z drogi głównej kierowca, powinien zwolnic już przed przejazdem i rozejrzeć się w lewo i prawo odpowiednio wcześniej wypatrując rowerzystów. Należy pamiętać, że im szybciej jedziemy, tym mniej czasu mamy na właściwe rozejrzenie się i co za tym idzie dostrzec rowerzysty. Przestrzegając opisanych wyżej zasad poruszanie się po mieście będzie bardziej bezpieczne zarówno dla kierowców, rowerzystów, jak i pieszych.

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~gestskoczka 2016-06-21
  12:28:34

  0 7

  Bardzo dobry wykład, z którego można się wiele dowiedzieć, nawet jeżdżąc rowerem od lat. Jest pewien problem: Jadąc rowerem ul Boryńską na Rynek, bez problemu – w rozumieniu powyższych przepisów – dojeżdżam do ul. Moniuszki. Ta ulica jest jednokierunkowa, w pierwszym odcinku, do skrzyżowania z ul. Bałdyka jedziemy legalnie choć „pod prąd”, ale dalej do Rynku legalnie można jechać ul. Bałdyka. Wielu jednak jedzie ul. Moniuszki do Rynku (ja również), czy jest to łamanie przepisu, czy można interpretować to tak, że skoro na początku jednokierunkowej mamy zgodę, to mamy tą zgodę do końca?

 • ~jasnypieron 2016-06-21
  19:49:19

  9 1

  a gdzie rowerzyści nie mają pierwszeństwa? Nawet na Wodzisławskiej...jadą jak barany, bo wielu z nich są napuszonymi rowerzystami i mimo drogi (trochę brakuje znaków , że się wjeżdża na taką drogę) dla rowerów jadą normalnie drogą....i tez maja pierwszeństwo......oby nie do szpitali, czy kostnicy!!!

 • ~jasnypieron 2016-06-23
  09:26:51

  5 0

  hmmm efekt "dokształtów" na Dąbrowskiego już jest!!!

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.