zamknij

Wywiady

Każdy radny ponosi odpowiedzialność za rozwój naszego miasta

Po 1,5 roku od ostatnich wyborów samorządowych zapytaliśmy żorskich radnych o ocenę pracy, ich uwagi i opinie. Wszystko to za pomocą ankiet w ramach działania „Dostępni radni” i akcji „Masz Głos, Masz Wybór”.

Do Zespołu Rankingu Radnych dotarły odpowiedzi udzielone przez siedmiu samorządowców. Co o swojej pracy w Radzie Miasta mówi Arkadiusz Kuś, radny Platformy Obywatelskiej? Przeczytajcie.

Jakie były najważniejsze cele, z którymi startował Pan w wyborach samorządowych? Na realizacji którego celu zależało Panu najbardziej?

Startując do wyborów samorządowych postawiłem sobie za cel:
Najważniejsze są dla mnie problemy mieszkańców i jak najwłaściwsze ich rozwiązywanie. Za cel stawiam sobie poprawę życia ludzi, szczególnie poprzez wzrost bezpieczeństwa, modernizację infrastruktury sportowej, remonty dróg i doświetlenie ulic.
W chwili obecnej bardzo duże środki PWiK Żory przeznacza na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, co za sobą pociąga szereg prac odtworzeniowych. Znaczne środki angażowane są na remonty tych dróg.

Które z założeń wyborczych udało się zrealizować, a które wiadomo, że nie zostaną zrealizowane?

Najważniejszym moim celem poprzedniej kadencji była rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleszczowie, gdzie powstała nowa sala gimnastyczna oraz przeprowadzona została termomodernizacja. Kolejnym ważnym elementem dla dzieci uczęszczających do tej szkoły byłoby powstanie bezpiecznego boiska wielofunkcyjnego. W obecnej chwili miasto świetnie wykorzystuje środki na poprawę infrastruktury sportowej przy jednostkach oświatowych i powstają takie boiska. Ważna jest również infrastruktura drogowa oraz podwyższanie standardu dróg.

Nad realizacją którego ze swoich wyborczych postulatów Pan obecnie pracuje?

Realizując projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach nie wszystkie drogi zostały odtwarzane w asfalcie. I tak przykładowo ul. Zaułek w Kleszczowie około 4 lata temu wykonana została po pracach PWiK we fezie - mieszkańców ucieszyłaby nawierzchnia asfaltowa. Mieszkańcy ul. Ustronnej oraz Srebrnej, w których to realizowana ma być w kolejnych latach budowa sieci kanalizacyjnej z niecierpliwością czekają również na nawierzchnię asfaltową. Mamy również w dzielnicy Kleszczów osadę Lasoki, do której dojazd prowadzi od Rudziczki. Połączenie z Żorami ul. Targową jest bardzo kosztowne z uwagi na teren po jakim biegnie. Osada Lasoki ma połączenie Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej, z której to mieszkańcy są bardzo zadowoleni.

Jest Pan członkiem trzech komisji. Jak Pan ocenia swoją pracę w Komisji Budżetowej, jak w Komisji Gospodarki Przestrzennej, a jak w Komisji Sportu? Czy jest Pan aktywny podczas obrad tych Komisji i wnosi wiele do ich pracy?

Moją pracę ocenią i zweryfikują wyborcy w kolejnych wyborach samorządowych. Podczas posiedzeń komisji omawianych wiele kwestii dotyczących różnych sfer życia mieszkańców w naszym mieście.


Co Panu najbardziej przeszkadza w byciu efektywnym Przewodniczącym obrad Komisji Sportu? A może nie ma takich czynników i w Komisji pracuje się doskonale?

W Komisji pracuje mi się dobrze. Nie mam zastrzeżeń do współpracy z radnymi jak również bardzo dobrze oceniam kontakt z pracownikami Urzędu Miasta.

Co Panu daje bycie Przewodniczącym Komisji?

Jako przewodniczący komisji prowadzę posiedzenia tej komisji. Wypracowane wnioski przekazuję Prezydentowi Miasta. Bycie przewodniczącym komisji to również odpowiedzialność za jej pracę i dobrą współpracę pomiędzy jej członkami. Uczestniczę również w komisjach, które przydzielają dotacje, stypendia, środki na sprzęt sportowy w placówkach oświatowych oraz nagrody Prezydenta. Chciałbym, żeby więcej środków przekazywanych było na rozwój sportu, a w szczególności na szkolenie młodzieży.


Który z Radnych wyróżnia się swoją pracowitością, z którym Radnym najlepiej się Panu współpracuje?

Współpracuje mi się dobrze z wszystkimi radnymi. Najwięcej pracy ma Przewodniczący Rady Miasta i to na nim spoczywa największa odpowiedzialność. Każdy radny ma swój cel, który stara się zrealizować. Poza pracą w Radzie Miasta każdy ma swoje zajęcia, pracę zawodową i 
rodziny.

Jaki w Pana ocenie powinien być idealny Radny? Czego Panu do tego ideału jeszcze brakuje?

Idealny radny – trudne pytanie ponieważ każdy ma swój ideał i cel do którego dąży. Ważny jest kontakt z mieszkańcami i przekazywanie ich problemów, aby mieszkało się im dobrze w Żorach i oczywiście aby jak najwięcej ich u nas chciało zamieszkać. Każdy radny ponosi odpowiedzialność za rozwój naszego miasta.


Co się Panu podoba lub nie podoba w sposobie zarządzania miastem?

Miasto jest zarządzane w sposób zrównoważony z perspektywą na na lata następne. Prezydent wraz z pracownikami efektywnie wykorzystuje środki zewnętrzne na realizację projektów jak termomodernizacje placówek oświatowych, budowa kolejnych obiektów sportowych, budowa kanalizacji i dróg, jak również rozbudowa bazy czy infrastruktury dla przedsiębiorców. Myślę tutaj o strefie ekonomicznej, która daje kolejne nowe miejsca pracy. Realizowany jest projekt budowy mieszkań czynszowych oraz całkowity remont Szpitala Miejskiego.

Jakie Pan widzi podstawowe problemy w swoim okręgu i w mieście?

Problemów jest bardzo wiele, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie mieszkańców na różne sfery życia kulturalnego, rekreacjno-sportowego, jak również na codzienność. Ważna jest sprawa rewitalizacji Starówki i uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego.

W Dzielnicy Kleszczów remontowany jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury, ma powstać siłownia na świeżym powietrzy jednakże jest problem z jej lokalizacją. Utwardzane i asfaltowane są kolejne odcinki dróg, ale i oczekiwania mieszkańców są większe, ponieważ powstało wiele nowych domów, a więc i dojazdów do posesji. Ochotnicza Straż Pożarna w Kleszczowie ma na wyposażeniu trzy samochody, ponton i sprzęt do ratownictwa wodnego oraz zabytkową drabinę. Posiadając takie zaplecze brakuje miejsc garażowych, by sprzęt mógł być odpowiednio przechowywany. W dzielnicy mamy plac zabaw dla dzieci tylko obok szkoły i przedszkola, z faktu jego powstania ucieszyliby się najmłodsi nasi mieszkańcy.

Myślę, że mieszkańcy oczekują dalszego rozwoju bazy rekreacyjnej i sportowej. Obecnie mieszkańcy aktywnie spędzają czas, więc oferta rekreacyjno-sportowa jest ważna.

Jak Pan ocenia losy Żor w 2015 roku? Co/które wydarzenia/decyzje zapisały się na plus, a które na minus?

Żory rozwijają się w sposób zrównoważony we wszystkich sferach życia. Ważne decyzje podjęte to remont Szpitala Miejskiego, budowa mieszkań czynszowych, rozwój strefy ekonomicznej oraz zakończenie budowy ośrodka dla osób niepełnosprawnych OREW. Kolejne placówki oświatowe przewidywane są do termomodernizacji oraz budowa nowego przedszkola w dzielnicy Kleszczówka.

Czy prowadzi Pan dyżury dla mieszkańców, uczestniczy w spotkaniach z mieszkańcami swojego okręgu? Co Panu dają te spotkania? Czy ludzie często proszą Pana o pomoc, czy raczej Radny wydaje im się człowiekiem poza zasięgiem?

Tak, prowadzę dyżury dla mieszkańców w każdą pierwszą środę miesiąca w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Żorach. Mieszkańcy zwracają się z różnymi problemami, które staram się przekazywać pracownikom Urzędu Miasta i w sposób właściwy i skuteczny je rozwiązać, jednakże mam świadomość, że nie wszystko może zostać zrealizowane od ręki.

Jak Pan ocenia współpracę z innymi ugrupowaniami, zwłaszcza z opozycją?

Współpracę z innymi ugrupowaniami ocenia dobrze i nie mam żadnych zastrzeżeń co do niej.

Już tyle lat służy Pan miastu, nie znudziło się Panu jeszcze? Jakie ma Pan cele na najbliższe lata?

Radnym jestem drugą kadencję i satysfakcjonuje mnie praca dla innych. Życzę mieszkańcom, aby im się dobrze i bezpiecznie mieszkało w Żorach. W kolejnych latach chcę skutecznie reprezentować wyborców i służyć całemu miastu. Chciałem również podziękować wszystkim, dzięki którym możliwa jest realizacja i osiąganie celów, które służą wszystkim mieszkańcom Żor.

Arkadiusz Kuś - radny od 2010 roku. Wybrany w okręgu nr 1, dzielnice: Śródmieście, Kleszczówka, Korfantego, Kleszczów, Baranowice, Osiny. Więcej informacji i terminy dyżurów znajdziesz >tutaj.


 

Od redakcji: Na początku marca Zespół Rankingu Radnych, w związku z udziałem w akcji „Dostępni radni”, rozesłał do żorskich radnych ankiety z prośbą o ich wypełnienie. Na to niełatwe zadanie pozytywnie odpowiedziało 7 z 23 radnych. Ich odpowiedzi dotąd zostały opublikowane tutaj:
- Piotr Kosztyła - Samorząd jest moją pasją,
- Andrzej Lis - Sądziłem naiwnie, że wszystkie moje pomysły będą realizowane,
- Wojciech Maroszek - Moglibyśmy powstrzymać exodus młodych wykształconych żorzan,

- Marcin Gaj - Radny powinien cechować się otwartością na sprawy społeczne i otwartym umysłem.

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.