zamknij

Wiadomości

25 czerwca żorscy radni zbiorą się na sesji absolutoryjnej

2015-06-22, Autor: wk; źródło: UM Żory
W najbliższy czwartek, 25 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Radni rozpoczną obrady o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miasta, przy ul. Rynek 9.

Reklama

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miasta nad działalnością Prezydenta Miasta. Po zakończeniu roku budżetowego, radni oceniają pracę organu wykonawczego, czyli Prezydenta, w zakresie działalności finansowej gminy. Ocena ta ma charakter merytoryczny, powinna więc ściśle odnosić się do wykonania budżetu. Uchwalenie absolutorium oznacza polityczną aprobatę dla działań Prezydenta Miasta związanych z wykonaniem budżetu.

> Ranking Radnych Rady Miasta Żory 2014-2018 - sprawdź


Porządek obrad Rady Miasta:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr VIII/15 z sesji Rady Miasta.
5. Sprawozdania z realizacji prac komisji stałych Rady Miasta Żory za 2014 rok (materiał do wglądu w Biurze Rady Miasta).

6. Sprawozdania z działalności za 2014 rok:
- Komendy Miejskiej Policji w Żorach,
- Prokuratury Rejonowej w Żorach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
- Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

7. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2014 rok:
- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Miejskiego.

8. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory na dzień 31.12.2014 r.
9. Informacja Prezydenta Miasta w sprawie realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Żory w roku 2014 oraz uchwał związanych z wieloletnimi programami dla miasta Żory.

10. Rozpatrzenie spraw:

10.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
10.2. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
10.3. Zmian w budżecie miasta Żory na 2015 rok.
10.4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2015 – 2026.
10.5. Zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. instytucji kultury.
10.6. Udzielenia ze środków budżetu miasta pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
10.7. Ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Żory.
10.8. Zmiany uchwały Rady Miasta Żory nr 297/XXVII/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie podziału Miasta Żory na stałe obwody głosowania.
10.9. Utworzenia w mieście Żory odrębnych obwodów głosowania.
10.10. Określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Żorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
10.11. Zmiany Uchwały Nr 185/XIV/96 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 14.02.1996r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Żory.
10.12. Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Żory do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, do Sądu Rejonowego w Żorach oraz do Sądu Rejonowego w Rybniku, na kadencję 2016-2019.
10.13. Powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019.
10.14. Wyrażenia zgody Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach na używanie do celów komercyjnych nazwy i herbu miasta Żory
10.15. Wyrażenia zgody Urzędowi Statystycznemu w Katowicach na używanie do celów komercyjnych nazwy i herbu miasta Żory.

11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
12. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.


Warto przypomnieć, że całość obrad będzie można oglądać „za żywo” > więcej tutaj.


Jeszcze przed sesją absolutoryjną żorscy radni spotkają się na posiedzeniach komisji Rady Miasta. Poznajcie szczegółowy harmonogram posiedzeń.


Jako pierwsze odbędzie się spotkanie radnych należących do Komisji Gospodarki Komunalnej. Zorganizowane zostanie ono w poniedziałek, 22 czerwca o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach, ul. Rynek 9. Tematy posiedzenia komisji to:
- przedstawienie informacji dotyczącej utrzymania zieleni i zadrzewień w mieście,
- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie Protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


W poniedziałek, 22 czerwca w sali narad UM Żory na rynku odbędzie się też posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek o godzinie 18:00. W porządku obrad znalazły się następujące punkty:
- zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie Protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Posiedzenie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Żory odbędzie się we wtorek, 23 czerwca o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta, ul. Rynek 9 w Żorach. Podczas posiedzenia omówione zostaną następujące tematy:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.


Radni należący do Komisji Sportu, Rekreacji i Młodzieży Rady Miasta Żory również spotkają się we wtorek, 23 czerwca w sali obrad Urzędu Miasta, ul. Rynek 9 w Żorach. Początek o godz. 16:00. W porządku obrad znalazły się trzy punkty:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.


Kolejnego dnia, w środę, 24 czerwca o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Organizowane będzie ono w sali narad Urzędu Miasta, ul. Rynek 9 w Żorach. Tematy, które będą poruszane podczas posiedzenia to:
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.


Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu odbędzie się w środę, 24 czerwca o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta na rynku. Podczas spotkania radni omówią następujące tematy:
- omówienie funkcjonowania targowiska przy ul. Dąbrowskiego,
- analiza informacji na temat dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w roku 2014 r.,
- omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał ujętych w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta,
- sprawy różne, wolne wnioski,
- przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (4):
 • ~gestskoczka 2015-06-23
  10:18:09

  0 1

  Mam nadzieję że w końcu będzie można obejrzeć sesją Rady Miasta, czy znowu się zwali winę na nieudolność żorskiej telewizji? Chciałbym posłuchać sprawozdania z działalności za 2014 rok Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Może zrozumiem dlaczego Żory nie wystąpiły z MZK w czasie tworzenia BKM. Dlaczego dopłacamy do autobusów którymi Żorzanie prawie nie jeżdżą, może taniej by było zamiast dotować MZK i ZTZ zapłacić za bilety miesięczne młodzieży żorskiej jeżdżącej do szkół w ościennych miastach, ale także dla studiujących w Katowicach i Gliwicach. MZK i ZTZ mają elektroniczne naliczanie za przejazd. Skoro Miasto Żory płaci tym firmom za ich wozokilometry na terenie Żor (znacznie więcej jak BKM), to mieszkańcy Żor na liniach MZK i ZTZ powinni mieć bezpłatny przejazd w granicach miasta Żory. Wtedy byłoby normalnie. Tak to rozumiem.

 • ~AleDom 2015-06-23
  13:25:11

  1 0

  Ciekawe czy porządek obrad będzie uzupełniony o uchwalenie wystąpienia z MZK. Jastrzębie występuje, 24.06 w Pawłowicach mają zapaść decyzje o tym czy MZK się rozpadnie czy nie. Jeżeli nie to Żory będą największym miastem członkowskim związku. Jeżeli MZK się rozpadnie - Żory razem z innymi gminami będą musiały zwrócić UE pieniądze za projekt MZK. Czuję walkę o PKM. Oby Jastrzębie ją wygrało. Zobaczymy co z komunikacją międzygminną. W kwestii komunikacji miejskiej w regionie do końca roku będzie musiało zapaść sporo decyzji.

 • ~Arteks 2015-06-23
  14:13:07

  1 0

  @gestskoczka - kompletnie cię nie rozumiem bo jeśli naprawdę życzyłbyś dobrze Żorom to chciałbyś żeby miasto jeśli już się nie może rozwijać to przynajmniej nie powinno się cofać... A jeśli do Żor przestałyby jeździć autobusy MZK czy ZTZ tak jak przestał jeździć kiedyś PKS czy PKP do Katowic - to byłby to przykład na kolejny krok wstecz. No ale mnie nic nie zdziwi bo Żory już obecnie są zadupiem komunikacyjnym na mapie Śląska, niektórzy chcieliby pewnie aby stały się odciętym od świata gettem. Być może wynika to z niezrozumienia tematu. A co do MZK to można byłoby ten związek reformować - przecież przedstawiciele samorządów są zarazem decydentami w MZK. Więc nie mogą się tłumaczyć "że nic nie mogą" bo MOGLI TYLKO IM SIĘ NIE CHCIAŁO! Niestety poza braniem kasy za uczestnictwo w pseudo-naradach nikt przez lata się nie zastanowił nad tym, że MZK nie służy dobrze mieszkańcom i w minimalnym stopniu dopasowuje się do współczesnych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Ps. tuwodzislaw - siostrzany portal do tuzory pisze dzisiaj w artykule o modernizacji linii kolejowej 158 że od nowego rozkładu przez Rybnik i Wodzisław pojadą ekspresy Warszawa-Praga - to się nazywa postęp komunikacyjny!!! :DDD @AleDom - na miejscu władz Jastrzębia wolałbym walczyć o PKM który jest w bardzo dobrym stanie niż o MZK. Przy czym jeśli MZK padnie - to trzeba będzie w ramach subregionu i tak na nowo stworzyć jakieś namiastki komunikacji międzygminnej bo z tą wewnętrzną to jakoś sobie samorządy poradzą.

 • ~AleDom 2015-06-23
  14:34:05

  1 0

  @Arteks: Niestety przy podziale majątku po WPK jastrzębski PKM razem z oddziałami w Rybniku, Wodzisławiu i Żorach został skomunalizowany na rzecz MZK a nie tak jak gdzie indziej poszczególnych gmin. Trzeba było to rozdzielić i dać po kawałku każdej zainteresowanej gminie na terenie której znajdował się oddział. Zupełnie inna sprawa, że MZK nie rwało się do wspierania PKM - dlatego tak się skurczył. Jeszcze gdyby przekształcono PKM w podmiot wewnętrzny MZK obecne rozwiązanie miałoby sens. Ale nie w przypadku, gdy musiał on konkurować w przetargach z prywaciarzami. Przy rozpadzie MZK pewnie najpierw padnie propozycja podziału PKM według ostatnich wpłat gmin do wspólnego wora. Wtedy nieco ponad 50% przypadnie Jastrzębiu, o resztę trzeba będzie walczyć albo wykupić udziały innych gmin w PKM (kapitał zakładowy - ponad 8 mln zł, więc Jastrzębie musiałoby wyłożyć 4 mln zł). Myślę, że jedynie Jastrzębie jest w stanie dobrze zagospodarować to, co otrzyma w ramach ewentualnego podziału PKM.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęsliwy w Żorach?
Oddanych głosów: 1172