zamknij

Wiadomości

Gimnazjalisto, informator pomoże wybrać szkołę

2017-05-17, Autor: wk; źródło: UM Żory

Przed gimnazjalistami czas ważnych decyzji – wyboru przyszłej ścieżki kształcenia. W związku ze zbliżającym się naborem na nowy rok szkolny 2017/2018, żorski magistrat prezentuje ofertę szkół ponadgimnazjalnych działających w naszym mieście. Z pewnością każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Reklama

Księcia Władysława 28, 44-240 Żory
telefon: 32 43 45 366  
e-mail: sekretariat@ckziu.zory.pl        
strona internetowa: www.ckziu.zory.pl

Technikum nr 3
Szkoła posiada nowoczesne pracownie i sale multimedialne (pracownia obsługi gości, gastronomiczna, fryzjerska, sprzedaży). Uczniowie mogą rozwijać się poprzez  udział w atrakcyjnych ofertach staży zagranicznych, a także w działających w szkole różnego rodzaju kołach zainteresowań, takich jak: chór, koło wędkarskie, szachowe i inne. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego współpracuje z uczelniami, m.in. Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Szkoła charakteryzuje się wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • technik przemysłu mody – kreowanie wizerunku,
 • technik organizacji reklamy - fotografia i produkcja medialna,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – dietetyka i fitness,
 • technik usług fryzjerskich – kreowanie wizerunku,
 • technik handlowiec - small business.

We wszystkich klasach przedmioty rozszerzone: historia i geografia, przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce, języki obce: angielski i francuski, miesięczna praktyka zawodowa w klasie trzeciej.

Branżowa Szkoła I Stopnia
Jest to jedyna branżowa szkoła I stopnia w Żorach (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1), z szeroką ofertą zawodów. Uczniowie w ramach efektywnej nauki zawodu mogą uczestniczyć w płatnych praktykach u pracodawcy, ponadto szkoła współpracuje z Cechem Rzemiosł Różnych w Żorach, Żorską Izbą Gospodarczą, Tenneco Automotive Polska oraz z lokalnymi pracodawcami. Dla najlepszych uczniów przewiduje się stypendia firmy Nifco Korea Poland.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • ślusarz,
 • monter mechatronik,
 • sprzedawca,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • w innych zawodach w klasie wielozawodowej.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła pozwala na zdobycie wykształcenia średniego, bezpłatnie i zaocznie w 2 lub 3 lata, bez rezygnacji z pracy i codziennych obowiązków. Zajęcia odbywają się co drugi weekend – w soboty i niedziele. Dogodna lokalizacja  przekłada się na łatwy dojazd, a przy szkole znajduje się parking. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przyjmowani są automatycznie do klasy II.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • klasa 1 – semestr pierwszy (absolwenci gimnazjum),
 • klasa 2 – semestr trzeci (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej).

Przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie i geografia, przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język obcy: angielski.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Powstańców 6, 44-240 Żory
telefon: 32 43 42 933  
e-mail: sekretariatlo@tlen.pl    
strona internetowa: www.1lo.zory.pl   

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach
Szkoła posiada bogatą 95-letnią historię. Wyróżnia się innowacyjnością w zakresie kształcenia językowego oraz nowatorskich metod nauczania, co potwierdzają certyfikaty: „European Language Label”, „Szkoła Kreatywności i Innowacyjności”, „Lekcje z Sita”. W ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” ze względu na wyniki matur i osiągnięcia liceum wielokrotnie uzyskało tytuł Brązowej Szkoły, a w 2016 roku Srebrnej Szkoły, znajdując się wśród 40 najlepszych liceów w województwie śląskim. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pomocami i sprzętami (biofeedback, Sita), wykorzystywanymi przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (terapeuci, psycholog, rewalidatorzy, neurologopeda). Realizuje międzynarodowe programy i projekty edukacyjne, w tym wymiany międzynarodowe.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • Dwujęzyczna politechniczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, wiedza o kulturze; dodatkowy przedmiot: matematyka stosowana (program autorski); języki obce: angielski + niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (do wyboru),
 • Dwujęzyczna artystyczna: przedmioty rozszerzone: j. polski, WOS; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, wiedza o kulturze; dodatkowe przedmioty: zajęcia wokalno-instrumentalne, kultura żywego słowa, taniec; języki obce: angielski + niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (do wyboru),
 • Dwujęzyczna prawna: przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, WOS; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, biologia; dodatkowe przedmioty: logika, edukacja prawna; języki obce: angielski + niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (do wyboru),
 • Dwujęzyczna medyczna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka; przedmioty nauczane dwujęzycznie: geografia, wiedza o kulturze; języki obce: angielski + niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (do wyboru),
 • Przyrodnicza, eksperymentalna: przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, j. angielski; dodatkowy przedmiot: metoda eksperymentu naukowego w przedmiotach przyrodniczych; języki obce: angielski + niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (do wyboru),
 • Interdyscyplinarna, akademicka: przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka lub geografia; dodatkowy przedmiot: statystyka; języki obce: angielski + niemiecki, włoski, francuski, hiszpański (do wyboru).

Technikum nr 4
Szkoła nastawiona jest na kształcenie w kierunkach wysokospecjalistycznych, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych pracodawców. Technikum tworzy oddziały dwujęzyczne, co jest nowością na rynku edukacyjnym.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018:

 • Technik gazownictwa (klasa patronacka)

Kwalifikacje zawodowe:

- organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych (K 1)

- organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych (K 2)

Praktyki zawodowe: Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Jedyna w województwie śląskim i jedna z kilku w Polsce klasa patronacka Polskiej Spółki Gazowniczej. Szkoła zapewnia opiekę merytoryczną specjalistów w zakresie gazownictwa, praktyki zawodowe oraz wsparcie Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu. W szkole powstanie pracownia sieci gazowych, współfinansowana przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

 • Technik realizacji nagrań i nagłośnień (klasa wielozadaniowa)

Kwalifikacje zawodowe:

- realizacja nagrań (S2)

- realizacja nagłośnień (S3)

Praktyki zawodowe: Miejski Ośrodek Kultury, Kino „Na Starówce”, „Radio Żory”.

Współpraca: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Estrada Rybnicka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Radio eM.

 • Technik analityk (klasa wielozadaniowa)

Kwalifikacje zawodowe:

- przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych (A 59),

- wykonywanie badań analitycznych (A 60).

Praktyki zawodowe: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach

Współpraca: Urząd Miasta w Żorach, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Immuniq S.A. Żory.

Zespół Szkół nr 3 w Żorach

Sikorskiego 52, 44-240 Żory
telefon: +48 601 165 548
e-mail: zs3zory@op.pl
strona internetowa: www.zs3zory.aplus.pl

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta
Szkoła posiada bogatą bazę sportową, składającą się z dwóch sal gimnastycznych, hali treningowej, siłowni i kompleksu boisk sportowych „Orlik”. Ponadto w szkole znajduje się profesjonalne laboratorium chemiczne, pracownia fonetyczna, a sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne bądź zestawy multimedialne. Szkoła osiąga dobre wyniki egzaminu maturalnego, a 85% absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych. Jest to szkoła przyjazna uczniowi, co przekłada się na regularne wspólne wędrówki po górach, spotkania z przyjaciółmi z Klubu Herbertowskich Szkół i współpracę z rówieśnikami z całej Europy w ramach programu Erasmus+. Siatkarze to aktualni mistrzowie Polski kadetów i wicemistrzowie kraju w kategorii junior. Szczycą się ponadto zwycięstwem w Młodej Lidze (U-23) oraz w ogólnopolskiej licealiadzie.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • klasa o profilu policyjno-prawnym; przedmioty rozszerzone: historia, wiedza o społeczeństwie, przedmioty dodatkowe/uzupełniające: podstawy prawa, wiedza o policji, samoobrona; języki obce: angielski, francuski/niemiecki,
 • klasa o profilu ratownictwo medyczne; przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, przedmioty dodatkowe/uzupełniające: pierwsza pomoc przedmedyczna, języki obce: angielski, włoski/niemiecki,
 • klasa o profilu piłka siatkowa mężczyzn (KS „Jastrzębski Węgiel”) - klasa mistrzostwa sportowego, przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, przedmioty dodatkowe/uzupełniające: piłka siatkowa,
 • klasa o profilu piłka koszykowa mężczyzn (ŻAK Żory) - klasa mistrzostwa sportowego, przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, przedmioty dodatkowe/uzupełniające: piłka koszykowa.

Liceum Plastyczne
Liceum posiada pracownię fotografii artystycznej, rzeźby oraz malarstwa. Zajęcia plastyczne prowadzone są w małych grupach, gdzie uczniowie mają do dyspozycji wszelkiego rodzaju potrzebne materiały, dostęp do laptopów z profesjonalnym oprogramowaniem do projektowania oraz tablety graficzne. Szkoła bierze udział w plenerach, wystawach, warsztatach artystycznych. Ponadto zrealizowała w ramach międzynarodowego programu współpracy szkół Erasmus + projekt „Żywe obrazy” i wystawę fotograficzną „Faces of Europe”.

Planowany oddział klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • fotografia artystyczna (grupa 1),
 • projektowanie graficzne z elementami reklamy wizualnej (grupa 2).

Powyższe specjalizacje prowadzone będą w ramach jednego oddziału klasy I. Przedmioty rozszerzone: historia sztuki, matematyka. Języki obce: angielski, włoski/francuski/niemiecki.

Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera w Żorach

Boryńska 2, 44-240 Żory
telefon: 32 43 42 076  
e-mail: sekretariat@zs2zory.pl
strona internetowa: www.zs2zory.pl    

Zespół Szkół nr 2 im ks. prof. J. Tischnera w Żorach kształci uczniów II LO i Technikum nr 2. Wszystkie zajęcia w szkole odbywają się w pracowniach zawodowych, chemicznych, komputerowych, multimedialnych i fototechnicznych wyposażonych w firmowy, profesjonalny sprzęt.

II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera
Szkoła posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie i dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, zajęć dodatkowych, warsztatów i grup artystycznych. Szkoła stwarza też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i stałej pracy w formie wolontariatu.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • klasa o profilu biologiczno-chemicznym (analityczno-badawcza) z elementami dietetyki z rozszerzeniem z chemii, biologii i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki. Zajęcia dodatkowe z analityki badawczej, dietetyki oraz wiedzy o żywieniu w nowoczesnym laboratorium chemicznym i biologicznym,
 • klasa medialno-prawna z elementami kryminalistyki pod patronatem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach z rozszerzeniem z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. francuski. Zajęcia dodatkowe z kryminalistyki i dziennikarstwa z fachowcami w tej dziedzinie.

Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
Szkoła z 40-letnią tradycją, profesjonalną kadrą przygotowania zawodowego, nowoczesnymi pracowniami oraz wysokimi osiągnięciami w konkursach i olimpiadach (m.in. uczniowie wielokrotnie zdobyli tytuł finalisty w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej w Poznaniu). Uczniowie mają możliwość odbycia praktyk m. in. w  Leroy Merlin Żory, Makro Rybnik, Castorama Żory, Urzędzie Miasta Żory, Urzędzie Skarbowym w Żorach, hotelach, biurach podróży, studiach fotograficznych oraz u żorskich i ościennych przedsiębiorców, w ramach projektów unijnych oraz według indywidualnych potrzeb ucznia. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Jest to jedyna szkoła objęta patronatem Żorskiej Izby Gospodarczej. Uczniowie mają możliwość wyjazdu na staże zagraniczne i odbywania praktyki np. we Włoszech, Anglii i na Węgrzech.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • technik logistyk z możliwością wyboru zajęć dodatkowych obejmujących elementy logistyki wojskowej z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. rosyjski,
 • technik ekonomista z elementami zarządzania małą firmą z rozszerzeniem z matematyki i wiedzy o społeczeństwie. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki. Istnieje możliwość ukończenia certyfikowanego kursu obsługi kas fiskalnych,
 • technik hotelarstwa z elementami obsługi kelnerskiej z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. francuski.

Zajęcia dodatkowe z możliwością certyfikacji obsługi kelnerskiej, kursu baristy, sommeliera, serwisu specjalnego oraz  zajęcia dodatkowe dla chętnych z j. hiszpańskiego lub włoskiego.

 • technik obsługi turystycznej z elementami odnowy psychosomatycznej w SPA & Wellness pod patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. włoski. Zajęcia dodatkowe z możliwością uzyskania certyfikatu: pilota wycieczek, animatora czasu wolnego oraz dla chętnych zajęcia z j. hiszpańskiego lub włoskiego,
 • fototechnik, klasa dziennikarsko-filmowa z rozszerzeniem z chemii i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. rosyjski. Zajęcia dodatkowe z technik filmowania i podstaw tworzenia filmów oraz tworzenia materiałów multimedialnych na potrzeby współczesnych mediów. Istnieje możliwość ukończenia kursu operatora dronów,
 • technik eksploatacji portów i terminali - specjalista transportu i spedycji z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego. Języki obce: j. angielski i j. niemiecki. Kierunek przygotowuje również indywidualnie uczniów chętnych z zakresu obsługi urządzeń ładunkowych - praca w sektorze budowlanym jako operator sprzętu.

Szkoła posiada certyfikat „Innowacyjna Szkoła Zawodowa Na Rynku Pracy” oraz certyfikat „Szkoła z życiem”. W rankingu Najlepszych Techników w Polsce Perspektywy 2017 otrzymała Brązową Tarczę. Szkoła realizuje projekty unijne:

Erasmus+ - „Nowe doświadczenia - moją przyszłością”. Projekt przewidziany dla technika ekonomisty, technika logistyka i technika eksploatacji portów i terminali (wyjazdy na staże zagraniczne do Anglii)

Erasmus+ - „Inwestuję w siebie - inwestuję w przyszłość”. V edycja (przy współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą) projekt przewidziany dla fototechników, techników obsługi ruchu turystycznego i hotelarzy (wyjazdy na staże zagraniczne – do Włoch i na Węgry)

Erasmus+ - „Redy, steady, work!” Skierowany do uczniów i nauczycieli, dotyczący partnerstwa strategicznego i współpracy szkół – Hiszpania, Chorwacja, Luksemburg, Grecja.

Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych im. M. Kopernika

Rybnicka 5, 44-240 Żory
telefon: 32 43 42 944  
e-mail: zsbi@poczta.onet.pl    
strona internetowa: www.zsbi.pl 
https://www.facebook.com/zsbizory    

Technikum nr 1
W tym roku Technikum zajęło 37. miejsce w rankingu szkół w województwie śląskim w rankingu Perspektyw.  Zdobywca odznaki „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły! - co roku szkoła znajduje się na czołowych miejscach ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw.
Zdawalność uczniów na egzaminach maturalnych i egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie jest powyżej średniej krajowej.
Uczniowie często zostają laureatami i finalistami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Szkoła oferuje możliwość uczestnictwa w zagranicznych stażach zawodowych finansowanych ze środków unijnych dających Certyfikat oraz dokument Europass Mobilność. Szkoła organizuje i bierze udział w licznych konkursach ogólnopolskich, w których może pochwalić się licznymi osiągnięciami i nagrodami.

Planowane oddziały klasy I w roku szkolnym 2017/2018 (klasy maksymalnie 25-osobowe):

 • technik budownictwa – rozszerzona matematyka i fizyka,
 • technik informatyk – rozszerzona matematyka i informatyka,
 • technik geodeta – rozszerzona matematyka i geografia,
 • technik elektryk – rozszerzona matematyka i fizyka,
 • technik mechatronik – rozszerzona matematyka i fizyka,
 • technik mechanik pojazdów samochodowych – rozszerzona matematyka i fizyka,
 • technik cyfrowych procesów graficznych – rozszerzona matematyka i informatyka.

Wiodącym językiem obcym jest język angielski, a drugim jest język francuski lub niemiecki.

Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~jasnypieron 2017-05-19 08:24:51

  "Miarka" schodzi na psy??? W "renomowanym"(???) liceum ma być technikum??? Chyba kogoś we władzach po.....kręciło!!! Toć są już technika (chyba 4), a teraz po złodziejsku podkrada się uczniów? No ale we kuratorium jest "wtyczka" na wysokim stanowisku z tego liceum, to nie dziwota

  3 6
 • ~minges 2017-05-22 08:54:42

  ~jasnypieron akurat w tym przypadku powstanie Technikum nr 4 w Miarce nie ma nic wspólnego z kuratorium... nic nie wiesz o tej sprawie a snujesz jakieś śmieszne teorie spiskowe. Nie wiem też czemu mówisz o podkradaniu uczniów, skoro każde z techników oferuje inne (!!!) kierunki kształcenia. Jak dla mnie to świetna informacja, bo teraz tak naprawdę technika są na topie i techniczne kierunki kształcenia są wybierane częściej niż ogólniaki. Młodzież w końcu zrozumiała, że fach w ręce i dobre wykształcenie jest lepsze niż ogólniak i potem "jakieś" studia, po których nie ma roboty... Popatrz choćby na Tischnera, z roku na rok większy nabór do technikum, podobnie w Budowlance. Jak dla mnie to świetne info, tym bardziej, że technikum w Miarce będzie miało niespotykane jak dotąd kierunki kształcenia. A niestety inne żorskie technika nie są z gumy i nie rozciągną się by otworzyć nowe kierunki...

  6 0

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy miasto powinno przeprowadzić modernizację pałacyku w Baranowicach z własnych środków?
Oddanych głosów: 503