zamknij

Wiadomości

W każdej szkole izolatka. Pomysły MEN na nowy rok szkolny

2020-08-12, Autor: ab

Na dzisiejszej konferencji minister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił zasady organizacji roku szkolnego w czasach pandemii. W jakim modelu szkoły będą uczyli się uczniowie z Żor?

Reklama

Dariusz Piontkowski przedstawił dziś rekomendacje dotyczące organizacji roku szkolnego. MEN wypracowało trzy modele edukacji:

Model A - przewiduje naukę stacjonarną, w tradycyjnej formule szkolnej - i zdaniem Piontkowskiego - jest jest to model, który obejmie swoim zasięgiem zdecydowaną większość szkół w Polsce.

Model B - to nauka mieszana, zwana inaczej hybrydową - część uczniów będzie uczyła się stacjonarnie, część e-learningowo. Ten model edukacji budzi jednak największe wątpliwości. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy uczniów, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Dariusz Piontkowski podkreślił, że z tego modelu kształcenia będą mogli skorzystać uczniowie z problemami zdrowotnymi, po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.

I wreszcie model C, w którym szkoły przejdą całkowicie w znany nam już tryb edukacji zdalnej. Dla realizacji modelu C kluczowa będzie opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego.

Co jeszcze czeka nauczycieli i uczniów w pandemicznej szkole? Wiele zmian

Nie będzie konieczności zakładania maseczek na terenie szkoły, konieczne jest jednak zachowanie dytansu między uczniami. Rekomenduje się również by uczniowie mogli uczyć się tylko w jednej sali, bez konieczności zmiany pomieszczeń.

Każda szkoła powinna mieć wyznaczone miejsce - izolatkę - do której trafi uczeń, z objawami choroby.
Izabela Kucharska - zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiała również procedurę, zgodnie z którą uczeń może trafić do takiej izolacji:

- Nauczyciel powinien pamiętać aby mozliwie jak najszybciej odseparować dziecko od pozostałych uczniów z klasy - rekomendujemy, żeby każda placówka miała slaę tzw. izolatkę, czyli miejsce, w ktorym dziecko będzie mogło bezpiecznie przebywać do czasu podjęcia decyzji, a następnie w konsultacji z dyrektorem, rodzicem, temu dziecku nalezałoby zmierzyć temperaturę i w zalezności od wyników temperatury, w konsultacji z rodzicami podejmowana jest decyzja, czy dziecko może kontynuować naukę czy rodzice powinni odebrać dziecko ze szkoły - powiedziała Kucharska.

Zalecenia GIS dotyczące organizacji pracy szkoły pojawiły się na stronie instytucji. Możemy przeczytać tam między innymi o tym, że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji. Rekomenduje się ograniczenie przebywania na terenie placówki osób trzecich, a tym wchodzacym do budynku powinno zapewnić się możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Opiekunowie odprowadzający dzieci powinni używać maseczek i zachować stosowany dystans.
Zaleca się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Informacja ta dotyczy również przerw między lekcjami. Uczniowie powinni dysponować własnymi podręcznikami i przyborami szkolnymi. Podczas lekcjji wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Sale i korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę.

A co ze szkołami w czerwonej i żółtej strefie?

Przypomnijmy, że decyzją ministra zdrowia Żory od soboty należą do tak zwanej żółtej strefy. Jaki będzie miało to wpływ na organizację nauki? 

Generuje to dodatkowe rekomendacje:

- ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie placówki
- dochowanie obowiązku zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych lub zasłanianie nosa i usta
- zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych, zakaż organizowania apeli i akademii
- zaleca się pomiar temperatury pracowników i uczniów przed wejściem do szkoły
- jedna klasa na jedną salę
- zmiana organizacji pracy świetlic szkolnych (pierwszeństwo mają mieć dzieci rodziców pracujących).
- zajęcia wychowania fizycznego i przerwy śródlekcyjne w miarę możliwości powinny odbywać się na zewnątrz 

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 6

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.