zamknij

Wiadomości

Wielki triumf po 28 latach! RAŚ wygrał batalię o prawo Ślązaków do zrzeszania się

2024-03-14, Autor: mz

14 marca, wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zakończyła się trwająca od 1996 roku batalia, zapoczątkowana przez Ruch Autonomii Śląska. Chodzi o poszanowanie wolności tworzenia stowarzyszeń osób deklarujących śląską narodowość. - To wielka chwila dla przywiązanych do swej tożsamości Ślązaków - komentuje Jerzy Gorzelik – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska.

Reklama

14 marca 2024 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu opublikował wyrok w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej, w którym uznał, że polskie sądy złamały artykuł 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantujący prawo do swobodnego stowarzyszania się.
 
Tym samym zakończyła się rozpoczęta przez Ruch Autonomii Śląska w 1996 roku batalia o poszanowanie wolności tworzenia stowarzyszeń osób deklarujących śląską narodowość.

RAŚ: to wielka chwila dla przywiązanych do swej tożsamości Ślązaków

O sprawie informuje w oświadczeniu Jerzy Gorzelik, przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska i pełnomocnik Komitetu Założycielskiego Związku Ludności Narodowości Śląskiej w latach 1996-2004.

Wiele lat pracy naszego środowiska przyniosło zamierzony efekt - nie kryje entuzjazmu. - To wielka chwila dla przywiązanych do swej tożsamości Ślązaków. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam w tej drodze i przyczynili się do dzisiejszego sukcesu.
I wylicza: założycieli ZLNŚ z 1996 roku i SONŚ z roku 2011, prawników, służących fachową pomocą, dziennikarzom, relacjonującym kolejne procesy.

A także tym wszystkim, którzy mimo uporu, z jakim polskie władze i sądy odmawiały uznania naszej odrębności, w kolejnych spisach powszechnych deklarowali narodowość śląską - zaznacza przewodniczący RAŚ.

RAŚ: wszyscy jesteśmy aktorami w spektaklu śląskości

- Wszyscy jesteśmy aktorami w wielkim spektaklu śląskości, którego jeden z aktów doczekał się dziś szczęśliwego zakończenia. Wyrok Trybunału utwierdza nas w przekonaniu, że determinacja zostaje nagrodzona, co dobrze wróży wysiłkom na rzecz rozwoju naszej wspólnoty - podsumowuje Jerzy Gorzelik.
 
 
 

Kalendarium batalii o prawo Ślązaków do stowarzyszania się

11 grudnia 1996 – grupa członków Ruchu Autonomii Śląska składa w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach wniosek o rejestrację stowarzyszenia Związek Ludności Narodowości Śląskiej, które wg statutu jest „stowarzyszeniem śląskiej mniejszości narodowej” i ma działać w celu „rozbudzenia i ugruntowania świadomości narodowej Ślązaków”. Pojęcie „mniejszości narodowej” nie jest wówczas definiowane w polskim prawie. Pełnomocnikiem Komitetu Założycielskiego ZLNŚ jest Jerzy Gorzelik.
24 czerwca 1997 – Sąd Wojewódzki rejestruje ZLNŚ
2 lipca 1997 r. – wojewoda katowicki składa apelację do Sądu Apelacyj-nego
w Katowicach, wnosząc o uchylenie postanowienia pierwszej instancji
24 września 1997 r. – Sąd Apelacyjny w Katowicach przeprowadził rozprawę apelacyjną, uchylił postanowienie pierwszej instancji i oddalił wniosek
o rejestrację ich stowarzyszenia
3 listopada 1997 r. – Komitet Założycielski ZLNŚ składa skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego
18 marca 1998 r. – Sąd Najwyższy oddalił kasację
18 czerwca 1998 – Komitet Założycielski ZLNŚ wnosi skargę do Europejskiej Komisji Praw Człowieka, zarzucając naruszenie artykułu 11 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującego prawo do swobodnego stowarzyszania się
1 listopada 1998 – skarga zostaje przekazana do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
20 grudnia 2001 – Izba Czwartej Sekcji Trybunału wydaje wyrok, w którym stwierdza, że nie doszło do naruszenia Konwencji
20 marca 2002 – Komitet Założycielski ZLNŚ występuje o przekazanie sprawy do Wielkiej Izby Trybunału
2 lipca 2003 – przed Wielką Izbą w Budynku Praw Człowieka w Strasburgu odbywa się rozprawa publiczna, w imieniu ZLNŚ głos zabierają Jerzy Gorzelik i prawnik Sławomir Waliduda
17 lutego 2004 – Wielka Izba wydaje wyrok, oddalając skargę ZLNŚ. Trybunał podkreśla, że nie jest jego zadaniem rozstrzygać o istnieniu śląskiej mniejszości narodowej, lecz że w jego opinii polskie sądy miały prawo odmówić rejestracji stowarzyszenia, która skutkowałaby automatycznie nabycie praw przewidzianych m.in. w ordynacji wyborczej (zwolnienie mniejszości narodowych z progu 5% w skali kraju)
15 marca 2011 – na zebraniu założycielskim w Opolu powołane zostaje Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej. Założyciele na czele z przewodniczącym opolskich struktur Ruchu Autonomii Śląska Piotrem (Pejtrem) Długoszem uwzględniają w statucie uwagi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zmieniony stan prawny (w styczniu 2005 przyjęta została Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym). Odwołują się do pojęcia „narodowości”, zdefiniowanym w Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r., w punkcie 6. artykułu 2. jako przynależność narodowa lub etniczna — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną.
21 grudnia 2011 – Sąd Rejonowy w Opolu rejestruje SONŚ
12 stycznia 2012 – Prokuratura Okręgowa w Opolu składa apelację do Sądu Okręgowego w Opolu skarżąc decyzję sądu I instancji, twierdząc, że definicja narodowości, na którą powołują się założyciele SONŚ, służyła wyłącznie potrzebom spisu
7 września 2012 – Sąd Okręgowy w Opolu oddala apelację prokuratury
5 grudnia 2013 – Sąd Najwyższy na skutek skargi kasacyjnej Prokuratury Okręgowej w Opolu uchyla postanowienie Sądu Okręgowego i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpoznania
7 marca 2014 – Sąd Okręgowy w Opolu przekazuje sprawę do Sądu Rejonowego
9 stycznia 2015 – Sąd Rejonowy w Opolu decyduje o wykreśleniu SONŚ z rejestru stowarzyszeń. Powodem jest odmowa zmiany nazwy stowarzyszenia i usunięcia ze statutu odwołań do narodowości śląskiej
18 czerwca 2015 – Sąd Okręgowy w Opolu odrzuca apelację założycieli SONŚ
12 października 2016 – Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej SONŚ
29 marca 2017 – założyciele SONŚ, reprezentowani przez adwokata Waldemara Murka, członka zarządu Ruchu Autonomii Śląska, składają skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
14 marca 2024 – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznaje skargę SONŚ za dopuszczalną i jednomyślnie orzeka, że doszło do złamania artykułu 11 Konwencji.
 
 

Oceń publikację: + 1 + 5 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęsliwy w Żorach?
Oddanych głosów: 1017