zamknij

Poziom zadłużenia

Zadłużenie gmin według resortu finansów. Żory na wysokiej pozycji
5

Zadłużenie gmin według resortu finansów. Żory na wysokiej pozycji

Ministerstwo Finansów przygotowało zestawienie zadłużenia polskich gmin w przeliczeniu na mieszkańca po trzech kwartałach 2017 roku. Z danych wynika, że największy dług zaciągnęły Ostrowice, a Warszawa ma najwyższy dług całkowity. Prawie 100 gmin nie ma natomiast żadnych zobowiązań. Na której pozycji znalazło się nasze miasto?

2017-12-22 08:24 Autor: wk; Samorząd PAP