zamknij

Składowisko śmieci Żory

Żory. Gleba w Kleszczowie skażona!
1

Żory. Gleba w Kleszczowie skażona!

Antracen, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoarant, etylobenzen, styren – to tylko niektóre związku chemiczne, których dopuszczalne normy są przekroczone w glebie na działce przy ulicy Sosnowej 23 w Żorach.

2019-06-06 10:39 Autor: ww