zamknij

Wiadomości

W czwartek radni zdecydują, czy udzielić prezydentowi absolutorium

2016-06-20, Autor: wk; źródło: UM Żory
Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2015 rok odbędzie się w czwartek 23 czerwca.

Reklama

Sesja Rady Miasta Żory rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach. Oto porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Złożenie ślubowania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu Nr XIX/2016 z sesji Rady Miasta.

6. Sprawozdania z działalności za 2015 rok:

- Komendy Miejskiej Policji w Żorach,
- Prokuratury Rejonowej w Żorach,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,
- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach,
- Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

7. Informacje instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2015 rok:

- Miejskiego Ośrodka Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Muzeum Miejskiego.

8. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory na dzień 31.12.2015 r.

9. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Żory w roku 2015 oraz realizacji uchwał związanych z wieloletnimi programami dla miasta Żory.

10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

11. Sprawozdania z realizacji prac komisji stałych Rady Miasta Żory za 2015 rok.

12. Rozpatrzenie spraw:

12.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
12.2. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
12.3. Zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok.
12.4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2016 – 2031.
12.5. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory” na rok 2016 (VI etap).
12.6. Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – finansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych dla miasta Żory” na rok 2016 (VII etap).
12.7. Zaopiniowania Propozycji planu Aglomeracji Żory.
12.8. Terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Żory.
12.9. Ustalenia Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory.
12.10. Przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
12.11. Uchylenia uchwały Nr 242/XXIII/08 Rady Miasta Żory ws. ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla studentów.
12.12. Ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.
12.13. Zmiany uchwały Nr 237/XIX/16 z dnia 02.06.2016r. o włączeniu Przedszkola Nr 17 im. św. Jana Pawła II w Żorach do Zespołu Szkół Nr 5 w Żorach.
12.14. Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 226/XXI/08 Rady Miasta w Żorach z dnia 24.04.2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.
12.15. Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 185/XIV/96 Rady Miejskiej w Żorach w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Żory.
12.16. Nadania odcinkom dróg nazw: Słowińska, Turkusowa.
12.17. Zmiany zadań spółki Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z o.o. w Żorach.
12.18. Zmiany uchwały Nr 6/II/14 z 09.2014r. dotyczącej składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Żory.

13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
14. Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
15. Sprawy różne, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 1

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~gestskoczka 2016-06-20
    12:50:44

    1 0

    Radni udzielą prezydentowi absolutorium, to jest więcej niż pewne. Ja nie mam nic do rozgrzeszenia, czyli udzielenia absolutorium prezydentowi. Mnie, po starym siwym łbie łazi podobne do słowa „absolutorium” określenie – „absolutum dominium”, czyli „władza nieograniczona”. To było takie określenie którym szlachta piętnowała dążenie królów do wzmocnienia władzy monarszej. Czy nie jest władzą absolutną Rady Miasta podejmowanie decyzji o „zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetowego”? Mnie się wydaje, że radni nie powinni podejmować decyzji o pożyczce czy kredycie z okresem spłaty dłuższym niż czas, na jaki mają dany przez mieszkańców mandat do sprawowania władzy [Ich nie będzie, ale długi po nich pozostaną]. Nie wiem czy mieszkańcy głosując w wyborach wyrazili zgodę na zadłużanie ich i ich potomnych. Ja na to nie wyrażam zgody, dlatego uważam, że o zobowiązaniach długoterminowych winni decydować w referendum ci, co będą wywiązywać się z tych zobowiązań, czyli mieszkańcy.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.