zamknij

Wiadomości

Radni chcą debaty o bezpieczeństwie publicznym i żorskiej policji. Będzie szansa na rozmowę?

2013-11-06, Autor: wk
Prezydent podziękował już Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji za dotychczasową współpracę i oświadczył, że miasto nie przedłuży umów dla dziewięciu dzielnicowych. Zaskoczenie, a zarazem swój sprzeciw dla tej decyzji wyrazili radni Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, iż podczas minionej sesji radni z klubu PiS chcieli włączyć pod obrady Rady Miasta dyskusję na temat likwidacji etatów dla dzielnicowych. Udało im się bowiem dotrzeć do pisma, które prezydent Waldemar Socha wysłał w ostatnich dniach września do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ostatecznie w wyniku głosowania debatę przełożono na inny termin, mimo iż wcześniej radni wchodzący w skład Komisji Gospodarki Komunalnej (Krzysztof Mentlik – Przewodniczący Komisji, Piotr Huzarewicz, Michał Miłek, Jerzy Marciniak, Kazimierz Dajka, Józef Sobik, Jadwiga Kempny) jednogłośnie poparli potrzebę dyskusji.Teraz czwórka radnych Prawa i Sprawiedliwości: Kazimierz Dajka, Dariusz Domański, Piotr HuzarewiczKrzysztof Mentlik, zwraca się do prezydenta Waldemara Sochy i przewodniczącego Rady Miasta Piotra Kosztyły z apelem:

W związku z pismem Prezydenta Miasta Żory z dnia 27.09.2013 r. skierowanym do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji stwierdzającym jednoznacznie zakończenie finansowania przez Miasto Żory połowy etatów dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji oświadczamy, co następuje:

[1] Zdecydowanie sprzeciwiamy się ograniczaniu wydatków na bezpieczeństwo publiczne, a w szczególności na wydatki związane z funkcjonowaniem dzielnicowych, którzy mają największy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Redukcja etatów dzielnicowych może doprowadzić do wzrostu przestępczości w Żorach.

[2] Z niezrozumieniem przyjmujemy postawę Pana Prezydenta Waldemara Sochy, który bez uzyskania opinii Rady Miasta Żory w tym temacie, podjął kontrowersyjną decyzję o zaprzestaniu finansowania połowy etatów policjantów dzielnicowych w mieście.

[3] Wyrażamy głębokie zaniepokojenie faktem uniemożliwienia przez radnych ugrupowania "Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha" oraz radnych Platformy Obywatelskiej merytorycznej dyskusji na forum Rady Miasta Żory pomimo wcześniejszej decyzji Komisji Gospodarki Komunalnej. Komisja branżowa jednogłośnie wnioskowała o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad październikowej sesji Rady Miasta Żory.

Ze względu na wagę kwestii związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Żor domagamy się otwartej debaty publicznej poprzez zwołanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Żory nadzwyczajnej sesji na temat bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania policji w Żorach z udziałem szerokiego gremium mieszkańców, w tym przedstawicieli Policji oraz Rad Dzielnic.


Pomysł, by nie przedłużać umów z dziewięcioma dzielnicowymi nie spotkał się z dobrym przyjęciem także z Waszej strony.

- Postępowanie prezydenta Sochy w tej sprawie to skandal! Przecież z treści newsa jednoznacznie wynika, że nie rozmawiał on z nikim z radnych na ten temat, tylko sam podjął decyzję. Rozmowy z komendantem od roku o czym? Na pewno o kontynuowaniu etatów? Co on plecie? Jakim kontynuowaniu, skoro do komendanta wojewódzkiego jednoznacznie napisał już 2 miesiące temu o tym, że porozumienia nie będą kontynuowane i że dziękuje on za dotychczasową współpracę. Gratuluję radnym Platformy Obywatelskiej oraz ugrupowania prezydenta Sochy, że po ujawnieniu treści pisma pod przykrywką przygotowania merytorycznego tak jednomyślnie odebrali radzie miasta i samym sobie prawo do dyskusji na ten temat i zadania prezydentowi kluczowego pytania - dlaczego to zrobił i dlaczego nie poinformował o tym radnych? - pisze Dzielnicowy. - Czyżby pan prezydent Socha zachwycił się wynikami badań dotyczących poprawy bezpieczeństwa w Żorach, że postanowił zabrać połowę etatów dzielnicowych? Jak się czujecie szanowni radni? Mieszkańcom proponuję, aby zapytali swoich radnych dlaczego pozwalają na takie traktowanie ważnego społecznie tematu ograniczenia poprzez decyzję przez prezydenta Sochę połowy etatów dzielnicowych - dodaje.

- Pan Prezydent powinien publiczne pieniądze dzielić zgodnie z oczekiwaniami wyborców, w związku z czym oczywistym jest, że ta decyzja powinna być skonsultowana z radnymi. Jednak osobiście uważam, że dzielnicowi to strata pieniędzy, nawet nie wiem kto jest dzielnicowym na moim osiedlu bo go nigdy na oczy nie widziałam. Widocznie ich działania zamykają się w bardzo wąskim kręgu, którego zwykły mieszkaniec nie dostrzeże - zaznacza katka85.

Przypomnijmy, że umowy z dziewięcioma dzielnicowymi wygasają w maju 2014 roku. Rocznie na finansowanie dodatkowych etatów policyjnych przekazywane jest około 600 tysięcy złotych z budżetu miasta.
Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (22):
 • ~piszczel 2013-11-06
  10:21:01

  6 0

  To spora niekonsekwencja ze strony prezydenta. Przecież nowe etaty pojawiły się w związku z likwidacją straży miejskiej. Czy można oszczędzać na bezpieczeństwie? Przecież po zmroku na żorskich osiedlach ludzie nie czują się bezpiecznie.

 • ~dzielnicowy 2013-11-06
  11:14:49

  9 0

  Piszczel - pełna zgoda. Decyzja prezydenta Sochy jest skandaliczna, a styl w jakim to zrobił żenujący. To jak jest z radnymi - klakierami prezydenta? Najpierw ci sami radni PO i ugrupowania prezydenta w komisji głosują za wprowadzeniem do porządku obrad, a następnie podczas sesji są już przeciwni debacie? Może niech się z tego wytłumaczą członkowie tej komisji, a wszystkim pozostałym zostanie to i tak zapamiętane! Jak to zwykle bywa ważne jest także to, co legło u podstaw takiego postępowania prezydenta Sochy. Czyżby sytuacja finansowa Żor była tak tragiczna, że zdecydował się bez wiedzy radnych na taki ruch, aby zaoszczędzić 600tys. i to na najważniejszej dla mieszkańców Żor, oprócz służby zdrowia oraz edukacji, kwestii bezpieczeństwa obywateli??? Jeżeli prezydent nie wycofa się ze swojej decyzji, to myślę, że mieszkańcy mu tego po prostu nie darują. Tak samo jak przewodniczącemu rady miasta Kosztyle, jeżeli nie będzie chciał po takiej akcji prezydenta zwołać sesji nadzwyczajnej na temat naszych dzielnicowych. Skoro można było błyskawiczne zwołać sesję nadzwyczajną w sprawie wydobycia węgla, to teraz mamy przecież równie ważny problem Żor. Tyle, że przewodniczący Kosztyła, to on z ugrupowania Sochy jest. Patrzmy temu towarzystwu na ręce, choć widzę, że PiS już nie odpuszcza! I bardzo dobrze!

 • ~ 2013-11-06
  12:40:49

  0 9

  Biedni radni, zostali potraktowani jak wszyscy mieszkańcy miasta, a oni uważają się za najważniejszych. Najważniejsi są mieszkańcy miasta, ważniejsi od prezydenta, bo to mieszkańcy mogą odwołać prezydenta, nie odwrotnie! Uważam, że dyskusja na temat bezpieczeństwa w mieście jest potrzebna, ale taka dyskusja, gdzie głos mieszkańców powinien być wysłuchany nie przez jakiegoś urzędnika, a przez Prezydenta Miasta. To mieszkańcy utrzymują to miasto i oni winni mieć najważniejszy głos w dyskusji. Ale, aby ta dyskusja była uporządkowana, nie chaotyczne pyskówki, moja propozycja jest by ta dyskusja odbyła się w hali sportowej, wszyscy chętni mieszkańcy powinni wcześniej złożyć akces z zaznaczeniem czy chce coś na ten temat powiedzieć, czy tylko biernie przysłuchiwać się dyskusji. Bezpieczeństwo w mieście to ważny temat, a wystąpienie radnych z partii politycznej PiS odbieram nie jako troskę o nasze bezpieczeństwo, ale jako o element walki politycznej. Gdzie oni byli jak likwidowano straż miejską? Może jestem niesprawiedliwy, może mam bardzo nikłą wiedzę na temat sesji Rady Miasta, a mam taką jak większość mieszkańców, niby każdemu wolno wejść na sesję, ale po co mamy Telewizję Żory, i dlaczego nie można oglądnąć sesji w intenecie lub telewizji lokalnej? Parę razy czytałem sprawozdanie Pani Oli Kowol (o ile dobrze pamiętam, jak przekręciłem nazwisko – przepraszam. Czy radni, mogliby się wreszcie zainteresować, by to co oni mówią na sesji mogło trafić do szerszego grona mieszkańców?

 • ~ 2013-11-06
  14:02:45

  8 0

  W ostatnim czasie Prezydent Żor Pan Waldemar Socha bez uzyskania opinii Rady Miasta zdecydował o braku kontynuacji umowy ze Śląskim Wojewódzkim Komendantem Policji na podstawie której Miasto Żory finansowało utrzymanie dodatkowych 9-ciu etatów policji w rewirach dzielnicowych. Na październikowej sesji Rady Miasta Żory radni ugrupowania "Żorskie Porozumienie i Waldemar Socha" oraz radni Platformy Obywatelskiej uniemożliwili przeprowadzenie merytorycznej dyskusji w powyższym temacie, pomimo wcześniejszego jednogłośnego stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej popartego także głosami randych z ww. ugrupowań. Należy zaznaczyć, że radni trzykrotnie zajmowali się szczegółowo funkcjonowaniem policji. Pierwszy raz w maju br. rozpatrując sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Żorach z działalności policji w 2012 roku.

 • ~ 2013-11-06
  14:04:28

  8 0

  Drugi raz w dniu 9 września na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, podczas którego szczegółowo analizowano raport z przeprowadzonych latem br. badań "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Żor 2013" przeprowadzonego w ramach "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - Bezpieczne Żory na lata 2012-2017" i trzeci raz na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej w dniu 28.10.2013 r. , na której wysłuchano informacji Komendanta Miejskiego Policji w Żorach nt. funkcjonowania policjantów dzielnicowych i konsekwencji dla bezpieczeństwa mieszkańców miasta w wyniku likwidacji 9-ciu etatów dzielnicowych. Na wszystkich tych spotkaniach radni wysoko ocenili działalność policji w Żorach , w tym szczególnie policjantów dzielnicowych bezpośrednio dbających o bezpieczeństwo żorzan. W związku z decyzją Prezydenta Waldemara Sochy o zakończeniu finansowania ww. etatów dzielnicowych Radni Prawa i Sprawiedliwości w Żorach wystosowali Apel do Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Żory w temacie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców Żor i funkcjonowania policji w Żorach.

 • ~ 2013-11-06
  14:05:34

  8 0

  Z pismami Prezydenta do Komendanta Wojewódzkiego Policji, stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Apelem Radnych PiS można się zapoznać na moim profilu facebook: https://www.facebook.com/piotr.huzarewicz.7 Serdecznie do tego zachęcam.

 • ~dzielnicowy 2013-11-06
  14:14:03

  8 0

  Panie Brzozowski, proponuję przeczytać jeszcze raz artykuł ze zrozumieniem i nie wycierać się PiSem, który gdyby nie zareagował w tej sprawie, to jak zwykle prawdopodobnie problem zostałby zamieciony pod dywan przez prezydenta, radnych PO oraz radnych jego ugrupowania. Proponuję także sprawdzenie, komu z radnych zależy, aby informacje o sesji oraz z sesji pojawiały się w przestrzeni publicznej. Żałuję niestety, że w radzie miasta nie ma np. SLD, bo wtedy pewnie byłby Pan zadowolony i nie nazywałby Pan tego akcją polityczną. Zgadzam się z Panem, że ma Pan nikłą wiedzę na ten temat oraz na pewno jest Pan niesprawiedliwy. Ma Pan do dyspozycji także oficjalną wypowiedź jego z radnych znienawidzonego PiSu. Pozdrawiam

 • ~ 2013-11-06
  16:09:14

  0 6

  Panie Dzielnicowy. Myślę, że jak się wręcza mandat, to trzeba wytłumaczyć ukaranemu za co go dostał. Tak, by ukarany zrozumiał przewinienie i więcej tak nie postępował. Staram się czytać ze zrozumieniem, szczególnie jak komentarz podpisuję nie schowany za krzakiem. Nie wiem czy Pan przeczytał ze zrozumieniem, ale skoro tak emocjonalnie zareagował, to chyba nie. Ja nie chciałem wycierać się (co za brzydkie określenie!) PiS-em, wszystkich radnych traktuję jednakowo (tych ewentualnych z SLD również). O kampanii napisałem bo tak to odczytałem, bezpieczeństwo – rzecz nośna i może być głośna. A łapki podnosili wszyscy równo za kredytami (nie słyszałem o takich głośnych jak ten, protestach radnych), a nam się miasto zadłużało na lata, tak, że będą spłacać te długi moje wnuczki. To też jest bezpieczeństwo. Panie @dzielnicowy, zwrócił pan uwagę na autokrytyczną część mojej wypowiedzi, przypiął łatkę [cyt] Ma Pan do dyspozycji także oficjalną wypowiedź jego z radnych znienawidzonego PiSu [/cyt] niesłusznie,– "znienawidzonego" – to perfidne określenie. I tylko na tym się Pan skoncentrował, szkoda. Pozdrawiam Pana. Myślę że jak się spotkamy to nie będziemy patrzeć na siebie z nienawiścią :-).

 • ~sprawiedliwy 2013-11-06
  17:10:28

  0 8

  Alle afera !!!!!! Śmieszne, że super radni nie zadali tych wszystkich pytań komendantowi. Przecież płacimy podatki ,między innymi na policję - dlaczego mamy płacić je podwójnie ???. Oczywiście popieram żeby ilość dzielnicowych pozostała, ale może prościej ograniczyć ilość etatów policyjnych do pilnowania kiboli na meczach - w większości sympatyków radnych wnioskodawców. Proste nie ????

 • ~malkontent58 2013-11-06
  21:18:14

  5 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~nonsens 2013-11-06
  21:25:10

  11 0

  W tym mieście liczy się tylko propaganda. Budujemy muzeum ognia ale po cichu tnie się wszystkie możliwe koszty i etaty... Oddajemy do użytku krainę westernu ale przy okazji nie robimy bilansu ile będzie kosztować utrzymanie i kto ma dopłacać do jego deficytu. Na nic nie ma pieniędzy poza "głupotami". Nieważne bezpieczeństwo mieszkańców, ważne są muzea ognia, żorki, garnizon dla masek afrykańskich czy pałacyk w Baranowicach dla kilku malarzy w mieście... Rządy obecnego prezydenta to dziecinada którą trzeba przerwać. Mam nadzieję że co raz więcej ludzi to dostrzega.

 • ~NiePiSmienny 2013-11-06
  21:29:14

  0 13

  I proponuję jeszcze powołać Komisję Specjalną ds. Bezpieczeństwa pod przewodnictwem P. .....rewicza (Macierewicza)... Oczywiście z udziałem Jego ekspertów !!

 • ~B.J.Pruchnicki 2013-11-06
  22:24:37

  0 11

  A ja już miałem nadzieję, że ~nonsens napisze o swoich sukcesach w zdobywaniu sponsorów dla profesjonalnego sportu w Żorach :(

 • ~dluznik 2013-11-06
  22:44:47

  10 0

  Malkontent - to się nazywa ratowanie spółki Nowe Miasto poprzez oddanie jej gruntów miasta. Będzie mogła jeszcze bardziej się zadłużać. NiePiSmienny - skończyły się dla PO czasy straszenia PiSem. Chyba jednak PO jest zbyt zajęta wojenkami o władzę wewnątrz partii oraz miejsca na listach, żeby interesowało ją, co dzieje się w Polsce czy w Żorach. Oni pewnie czekają, żeby sąd skazał prawomocnie prezydenta Sochę i żeby mogli wprowadzić swojego komisarza np. niejakiego Kałużę, wybitnego, przekompetentnego i przaśnego wiceprezydenta Żor ;) Panie Pruchnicki - wzniósł się Pan w ostatnim komentarzu na wyżyny swojej subtelnej megalomanii, którą ujawniał Pan w przeszłości w wielu newsach. Jak tam sprawa hejterska w prokuraturze? Udało się doścignąć sprawcę i wsadzić go do więzienia? Wszyscy internauci przestraszyli się, że coś poszło nie tak i że Pana szef Socha, także subtelny megaloman, zabronił Panu wypowiadania się na forum. Jest Pan gotowy do odpowiedzi na intrygujące pytania, czy znowu salwuje się Pan ucieczką na kilka miesięcy? Na szczęście wrócił Pan i znowu nieudolnie próbuje wszystkich odsyłać do BiPu, na innych nasyłać prokuratora, zastępując merytorykę kpinami. To naprawdę jedyny komentarz, na jaki Pana - doradcę prezydenta Sochy - stać w tej ważnej dla mieszkańców sprawie? Wybaczy Pan, ale otarł się właśnie kolejny raz o śmieszność.

 • ~dluznik 2013-11-06
  23:07:45

  10 0

  Sprawiedliwy i niePiSmienny, a składki PO zapłacone w terminie? Spieszyć się z kasą, bo...tak szybko odchodzą.
  Malkontent, nie martw się, w sprawie spółki Nowe Miasto przyjdzie taki czas, że dowiemy się wszystkiego o jej działaniach, kredytach, sprzedaży gruntów itd. Spółki, w której prezesem jest człowiek z nadania PO, a radę nadzorczą stanowią najbliżsi prawnicy prezydenta Sochy. Byłem jedną z pierwszych osób, które przepowiadały rychłą porażkę spółki TwinPigs, bo z tego świńskiego cudu dochodu nigdy nie będzie w coraz biedniejszym społeczeństwie. Teraz zaś wieszczę porażkę czy nawet upadek spółki Nowe Miasto, którą dokapitalizowano już z pieniędzy podatników w kwocie 60 MILIONÓW złotych z budżetu miasta Żory. Jakie przepraszam zyski osiąga ta spółka i czemu, oprócz ukrywania rzeczywistego zadłużenia miasta Żory, służy? Zaciąganiu kolejnych kredytów, bo miasto już zastawia swoje nieruchomości i doszło do ściany nie mogąc brać więcej pożyczek? A tu trzeba przecież sfinansować kolejny populistyczny pomysł prezydenta Sochy czyli darmowej komunikacji. Zbliża się przecież kampania wyborcza. To nie dziecinada, drogi malkontencie, to coś zdecydowanie gorszego. Jeżeli spółka Nowe Miasto upadnie, bo w końcu radni obudzą się z letargu i przestaną ją ciągle dokapitalizować oraz oddawać za darmo grunty miejskie, to wszystkie jej długi, płatności oraz zobowiązania wrócą do budżetu miasta, które wcześniej straci wszystkie grunty i nieruchomości zastawione pod kredyty. I wtedy skończy sie

 • ~dzielnicowy 2013-11-06
  23:43:42

  7 0

  Panie Brzozowski - zero nienawiści oczywiście i pełen szacunek, że występuje Pan oficjalnie! Dla majestatu Pana niewiedzy informuję jednak, że straż miejską zlikwidowano w Żorach w 1991 roku, a PiS założono chyba dekadę później. Co do transmisji obrad sesji, to informuję Pana, że znakomita większość statystów oraz klakierów prezydenta Sochy w radzie miasta nie jest zainteresowana transmisją obrad. Wtedy wydałoby się jak pracują na sesjach, a najczęściej wykonywaną czynnością jest równe i bez głębszego zastanowienia podnoszenie umęczonych rączek oraz spoglądanie na zegarki. Na szczęście nie wszyscy - jest kilku zawsze przygotowanych oraz interesujących się sprawami mieszkańców, którym bez merytorycznego uzasadnienia najłatwiej zarzucić tzw. akcję polityczną. Przykro mi, ale nie popisał się Pan wypowiedzią oraz był rzeczywiście niesprawiedliwy. Tyle, że na to ja już nic poradzę. Zmień się Pan po prostu - no chyba, że sympatyzuje Pan z SLD lub PO. Tyle, że wtedy niestety, ale to Pana wypowiedzi mają czysto polityczny charakter! Pozdrawiam

 • ~dzielnicowy 2013-11-06
  23:51:46

  6 0

  Oczywiście Straż Miejską zlikwidowano w 1999r., ale i tak jeszcze nikt wtedy nie słyszał o radnych z partii zwanej Prawo i Sprawiedliwość.

 • ~malkontent58 2013-11-07
  06:23:24

  9 0

  To cytat z Tygodnika "Nowiny" :" Nowe Miasto dostało 6,3 mln zł dofinansowania z gminnej kasy, by mogło wykupić grunty pod Miasteczkiem westernowym w Żorach". Link został usunięty, bo pochodził z jakiejś nielegalnej gazety?. Czyli redakcjo jedni mogą zamieszczać linki( bo są "u władzy"), a innych banujecie? Przecież to ma związek z brakiem pieniędzy na etaty policji, a poza tym cały artykuł znalazł się w obiektywnej gazecie regionalnej!!! Jeszcze jeden cytat: "60 mln zł przekazała już gmina Żory spółce Nowe Miasto, która miała budować mieszkania, a zajmuje się inwestowaniem w atrakcje turystyczne" ...i to nie są moje wymysły

 • ~dluznik 2013-11-07
  06:55:58

  8 0

  Malkontent, być może doradca prezydenta Sochy ds. prokuratury, ścigania hejterów, odsyłania do BiPu oraz kpin z internautów niejaki Pruchnicki zgłosił Twój post do moderacji i dlatego link usunięto. Prawda jednak wcześniej czy później wyjdzie na jaw. TwinPigs robi dobrą minę do złej gry, ale pracownicy - szczególnie zwolnieni - pewnie mówią prawdę o zatorach w płatnościach, kontroli PIP, nie płaceniu ZUSu. Skąd my to znamy? Ostatnie dwa lata tak zachowywało się nasze miasto, kiedy doszło do niewydolności płatniczej i zanim odkryło, że przecież zobowiązania można bez końca przenosić na spółki miejskie. Tak samo robi minister Rostowski w skali kraju, a długi wewnętrzne Polski i Żor wzrastają. Mówmy otwartym tekstem - radni zdecydowali o przekazaniu gruntu spółce Nowe Miasto, żeby ta mogła dalej zaciągać kredyty. To zaś, że miasto do tej pory dokapitalizowało spółkę 60mln złotych, to trzeba o tym pisać w co drugim newsie. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Która spółka zajmie się projektem darmowej komunikacji w Żorach, gdzie każdy średnio ogarnięty znawca samochodów i autobusów zdaje sobie sprawę, że koszty na pewno nie zamkną się w 900tys. - jak mówi prezydent Socha - tylko będzie to dużo więcej w skali roku (może nawet 2-3-krotnie). Gdzie teraz jest radny PO Maroszek, kiedyś kontrkandydat prezydenta Sochy w wyborach, który w liście do mieszkańców Żor pisał o zagrożeniu zadłużeniem naszego miasta? O ja naiwny! Zapomniałem, że wiceprezydent jest z PO. Inny punkt siedzenia!

 • ~postPOwiec 2013-11-15
  19:02:44

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~postPOwiec 2013-11-15
  22:03:45

  0 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~NiePiSmienny 2013-11-16
  15:13:08

  1 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuZory.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuZory.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuZory.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęsliwy w Żorach?
Oddanych głosów: 1218